ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

W dniu 14.10.2019 (poniedziałek) sekretariat szkolny będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Miło nam poinformować całą społeczność szkolną, że w dniu 13.06.2019 r. Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała wniosek Szkolnej Komisji Stypendialnej o przyznanie stypendium za wyniki w nauce. W tym roku komisja stypendialna przyznała stypendia w kwocie  od 150 do 280 zł w zależności od uzyskanej średniej ocen.
Stypendium mogą odebrać uczniowie, po okazaniu legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego, od dnia 14.06.2019 do 19.06.2019.
Dnia 14.06.2019 w godzinach 7.30 do 10.30 u pedagoga szkoły pokój 321 a od godziny 10.30 do 14.00  u p. kierownik administracyjnej pokój 34.
W dniu 17 i 18.06.2019 w godzinach 9.00 do 14.30 u p. kierownik administracyjnej pokój 34.
W dniu  18.06.2019 w godzinach 12.30 do 16.30 u pedagoga szkoły pokój 321.
W dniu  19.06.2019 w godzinach 7.30 do 11.00 u pedagoga szkoły pokój 321  a od godziny 11.00 do 14.00  u p. kierownik administracyjnej pokój 34.
Wyróżnionym uczniom GRATULUJEMY

Comments are currently closed.