ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

W dniach 16.07 – 24.07 kandydaci zakwalifikowani do Technikum nr 24 muszą dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o egzaminie;
  2. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy;
  3. Kartę zdrowia;
  4. 3 zdjęcia;
  5. Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie szkoły.
UWAGA! Przyjmujemy tylko komplet dokumentów!
Telefon w sprawach rekrutacji: 519-139-451

Niezłożenie w odpowiednim terminie, któregokolwiek
z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Kandydatów prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia (format WORD).

Kandydatów do liceum (ul. Pilota Skarżyńskiego) prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia liceum (format WORD).

Drodzy uczniowie, dostępny już jest harmonogram egzaminów poprawkowych w naszym technikum.

Pożegnanie Jerzego Zakrzewskiego ps. „Młot”

27 marca br. odszedł na wieczną wartę Jerzy Zakrzewski pseud. „Młot”.
Urodził się 22 czerwca 1928 r. w Warszawie. Był żołnierzem Szarych Szeregów, walczył w Powstaniu Warszawskim w stopniu starszego strzelca w drużynie „Generała” (Mirosław Biernacki) 3.kompanii porucznika „Zdunina”  Zgrupowania AK „Chrobry II” na terenie północnego Śródmieścia.
„ […] Sekcja składała się z ośmiu. Mieliśmy informacje, że są trzy sekcje, które podlegały Wiesławowi Perlikowskiemu, który poległ 18 maja 1944 roku w walce z Niemcami na ulicy Kruczej. Myśleliśmy, że są trzy sekcje, ponieważ spotykaliśmy się często na ćwiczeniach, w podwarszawskich lasach, w Kabatach albo pod Wiązowną. Potem w Powstaniu i po Powstaniu okazało się, że to nie  trzy, tylko osiem zastępów -w sumie około stu ludzi.. Myśmy sobie nie zdawali nawet sprawy. Tak głęboko była konspiracja postawiona, że nawet w najbliższym gronie nie wiedziało się o tym. Pamiętam, że jak chodziłem do Liceum [imienia] Władysława IV, siedziałem w jednej ławce z kolegą Kossakowskim, zresztą to był syn generała. Nawet przez dwa lata nauki razem nie zgadaliśmy się, że należeliśmy do jednej drużyny „OC 100”. Podlegaliśmy pod jednego dowódcę, Wiesława Perlikowskiego pseud. Orlik, a później Witka Gutowskiego pseud. VIS. Po prostu była tak zakorzeniona konspiracja, że o tym się nie mówiło.[…]
W 2007 roku p. Jerzy Zakrzewski został chrzestnym sztandaru naszej szkoły. Podczas wielu spotkań podkreślał często jak ważna jest „sztafeta pokoleń”, by młodzież  pamiętała  nie tylko o tych którzy walczyli o wolną Polskę, ale przede wszystkim o swoim narodzie i sile jaką w nim stanowi.
W  ostatniej drodze p. Jerzemu Zakrzewskiemu towarzyszył poczet sztandarowy szkoły i środowiska AK IV Obwodu Ochota w asyście uczniów Technikum nr 24.
Pozostanie w pamięci jako przyjaciel naszej szkolnej społeczności, oddany sprawie edukowania młodzieży w duchu patriotyzmu i poszanowania wolności ojczyzny.
              Cześć Jego Pamięci!

 

Comments are currently closed.