ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

W dniach 16.07 – 24.07 kandydaci zakwalifikowani do Technikum nr 24 muszą dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o egzaminie;
  2. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy;
  3. Kartę zdrowia;
  4. 3 zdjęcia;
  5. Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie szkoły.
UWAGA! Przyjmujemy tylko komplet dokumentów!
Telefon w sprawach rekrutacji: 519-139-451

Niezłożenie w odpowiednim terminie, któregokolwiek
z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Kandydatów prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia (format WORD).

Kandydatów do liceum (ul. Pilota Skarżyńskiego) prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia liceum (format WORD).

Drodzy uczniowie, dostępny już jest harmonogram egzaminów poprawkowych w naszym technikum.

Wyniki konkursów z języka angielskiego.

Wyniki konkursu z języka angielskiego English High Flier, Łowcy Talentów

Pani Lucyna Mataczyńska oraz Pani Klaudia Samolewicz były opiekunkami uczniów naszej szkoły, którzy wzięli udział w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego ENGLISH HIGH FLIER, Łowcy Talentów. Konkurs odbył się w naszej szkole 28 listopada 2018 r. Najlepsze wyniki konkursu to:
18 miejsce w województwie: Dawid Kisiel z klasy 1 DT i 19 miejsce w województwie: Ida Prokopczyk z klasy 2 EG. Serdecznie gratulujemy sukcesów!

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX 2019

Pani Lucyna Mataczyńska, Pani Klaudia Samolewicz oraz Pan Andrzej Kraszewski opiekowali się uczniami naszej szkoły, którzy wzięli udział Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX 2019. Konkurs był pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konkurs odbył się 5 marca 2019 r. w naszej szkole. Leon Bakalarz z klasy 1 EG otrzymał 3 miejsce w tym konkursie.
Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego ENGLISH ACE 2019

Pani Lucyna Mataczyńska, Pani Klaudia Samolewicz oraz Pan Andrzej Kraszewski opiekowali się uczniami naszej szkoły, którzy wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego ENGLISH ACE, edycja XIX, Jersz Łowcy Talentów. Konkurs odbył się 6 marca 2019 r. w naszej szkole. Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska. Nasi uczniowie zajęli wysokie miejsca w tym konkursie: 3 miejsce w województwie: Radosław Radomyski z klasy 4 CG, 7 miejsce w województwie: Jakub Dobroszycki z klasy 2 AT oraz 10 miejsce w województwie: Adam Bauer z klasy 1 CT
Serdecznie gratulujemy sukcesów!

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego Understand

Pani Lucyna Mataczyńska, Pani Klaudia Samolewicz oraz Pan Andrzej Kraszewski opiekowali się uczniami naszej szkoły, którzy wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego Understand. Był to konkurs ze słuchu, który został przygotowany przez organizację Mogalo. Konkurs odbył się 21 marca 2019 r. w naszej szkole. Nasi uczniowie zajęli wysokie miejsca w tym konkursie:
1 miejsce w województwie: Radosław Radomyski z klasy 4 CG, 2 miejsce w województwie: Jakub Dobroszycki z klasy 2 AT, 3 miejsce w województwie: Leon Bakalarz z klasy 1 EG
Serdecznie gratulujemy sukcesów!

Comments are currently closed.