ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


KOMUNIKAT
Szanowni Państwo!
Informujemy że placówka od dnia 25 marca 2020 r. pracuje zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zajęcia z ratownictwa przedmedycznego dla uczniów Technikum nr 24 22.10.19 r

22.10.19 r. gościliśmy w naszej szkole ratownika medycznego – p. Katarzynę Mikołajczuk, która przeprowadziła dla uczniów z klas: I BT, I CT, I DT, I BI oraz I FGP warsztaty z zakresu udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej.

W czasie zajęć ratownik omawiał zagadnienia związane z: bezpieczeństwem poszkodowanego

i ratującego, resuscytacją krążeniowo-oddechową, wezwaniem karetki pogotowia, układaniem poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej oraz wskazał metody postępowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia takich jak: omdlenia, padaczka, oparzenia, zranienia czy hipoglikemia w przebiegu cukrzycy. Po krótkim wykładzie uczniowie mieli możliwość przećwiczenia RKO na fantomie.

Zajęcia uwrażliwiły młodzież na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia oraz  dostarczyły wiedzy, dzięki której można uratować czyjeś życie.

DZIĘKUJEMY ! To była dla nas wszystkich bardzo cenna lekcja.

pielęgniarka szkolna

Karolina Dziurdzia

Comments are currently closed.