ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

UWAGA! Na stronie dotyczącej egzaminów zawodowych jest dostępny harmonogram na sesję styczeń-luty 2020.

UWAGA! Na tablicy przy sekretariacie szkolnym jest wywieszona lista rankingowa uczniów starających sie o zagraniczne praktyki zawodowe.

Zajęcia z ratownictwa przedmedycznego dla uczniów Technikum nr 24 22.10.19 r

22.10.19 r. gościliśmy w naszej szkole ratownika medycznego – p. Katarzynę Mikołajczuk, która przeprowadziła dla uczniów z klas: I BT, I CT, I DT, I BI oraz I FGP warsztaty z zakresu udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej.

W czasie zajęć ratownik omawiał zagadnienia związane z: bezpieczeństwem poszkodowanego

i ratującego, resuscytacją krążeniowo-oddechową, wezwaniem karetki pogotowia, układaniem poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej oraz wskazał metody postępowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia takich jak: omdlenia, padaczka, oparzenia, zranienia czy hipoglikemia w przebiegu cukrzycy. Po krótkim wykładzie uczniowie mieli możliwość przećwiczenia RKO na fantomie.

Zajęcia uwrażliwiły młodzież na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia oraz  dostarczyły wiedzy, dzięki której można uratować czyjeś życie.

DZIĘKUJEMY ! To była dla nas wszystkich bardzo cenna lekcja.

pielęgniarka szkolna

Karolina Dziurdzia

Comments are currently closed.