ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Informacje dla absolwentów szkół podstawowych
REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo!
Informujemy że placówka od dnia 25 marca 2020 r. pracuje zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Uroczystość przekazania pamiątek po majorze Jerzym Zakrzewskim chrzestnym sztandaru Zespołu Szkół nr 26 5 czerwca 2019 r.

5 czerwca br. w obecności licznie zaproszonych gości: p. Katarzyny Łęgiewicz-Burmistrz Dzielnicy Ochota, Ewy Kacprzak-Szymańskiej i p. Marii Środoń – zastępców Burmistrza Ochoty, p. Krzysztofa Wojciechowskiego – Doradcy Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, p. Józefa Idzikowskiego- prezesa Hal Banacha, p. Stanisława Zalewskiego – prezesa Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych i jednocześnie przewodniczącego Klubu Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen, odbyło się uroczyste przekazanie szkole pamiątek związanych z życiem i dokonaniami majora Jerzego Zakrzewskiego. Od 2007 roku chrzestnego naszej szkoły. Pamiątki, wśród których znalazł się min. mundur, na ręce dyrektora szkoły p. Romana Marciniaka złożył syn majora- p. Dariusz Zakrzewski.

Jerzy Zakrzewski urodził się 22 czerwca 1928 r. w Warszawie. Był żołnierzem Szarych Szeregów, walczył w Powstaniu Warszawskim w stopniu starszego strzelca w drużynie „Generała” (Mirosław Biernacki) 3.kompanii porucznika „Zdunina” Zgrupowania AK „Chrobry II” na terenie północnego Śródmieścia. Podczas uroczystości młodzież przypomniała życiorys majora na podstawie wywiadu jaki 11 stycznia 2005 roku udzielił p. Małgorzacie Brama.

27 marca br. major Jerzy Zakrzewski odszedł na wieczną wartę, towarzyszył mu w niej poczet sztandarowy w asyście uczniów Technikum nr 24 i środowiska AK IV Obwodu Ochota. W ciągu wielu lata współpracy i licznych spotkań z uczniami p. J. Zakrzewski podkreślał  zawsze jak ważna jest „sztafeta pokoleń”. By młodzież  pamiętała nie tylko o tych, którzy walczyli o wolną Polskę, ale przede wszystkim o swoim narodzie i sile jaką w nim stanowi. Przekazane  pamiątki na pewno przyczynią się do podtrzymywania wśród młodzieży pamięci o historii i ludziach którzy ją tworzyli jak śp. major  Jerzy Zakrzewski.

Cześć Jego Pamięci!

spotkanie z mlodzieza 27.10. 2008 r.

Comments are currently closed.