ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

W dniu 14.10.2019 (poniedziałek) sekretariat szkolny będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Uroczystość przekazania pamiątek po majorze Jerzym Zakrzewskim chrzestnym sztandaru Zespołu Szkół nr 26 5 czerwca 2019 r.

5 czerwca br. w obecności licznie zaproszonych gości: p. Katarzyny Łęgiewicz-Burmistrz Dzielnicy Ochota, Ewy Kacprzak-Szymańskiej i p. Marii Środoń – zastępców Burmistrza Ochoty, p. Krzysztofa Wojciechowskiego – Doradcy Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, p. Józefa Idzikowskiego- prezesa Hal Banacha, p. Stanisława Zalewskiego – prezesa Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych i jednocześnie przewodniczącego Klubu Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen, odbyło się uroczyste przekazanie szkole pamiątek związanych z życiem i dokonaniami majora Jerzego Zakrzewskiego. Od 2007 roku chrzestnego naszej szkoły. Pamiątki, wśród których znalazł się min. mundur, na ręce dyrektora szkoły p. Romana Marciniaka złożył syn majora- p. Dariusz Zakrzewski.

Jerzy Zakrzewski urodził się 22 czerwca 1928 r. w Warszawie. Był żołnierzem Szarych Szeregów, walczył w Powstaniu Warszawskim w stopniu starszego strzelca w drużynie „Generała” (Mirosław Biernacki) 3.kompanii porucznika „Zdunina” Zgrupowania AK „Chrobry II” na terenie północnego Śródmieścia. Podczas uroczystości młodzież przypomniała życiorys majora na podstawie wywiadu jaki 11 stycznia 2005 roku udzielił p. Małgorzacie Brama.

27 marca br. major Jerzy Zakrzewski odszedł na wieczną wartę, towarzyszył mu w niej poczet sztandarowy w asyście uczniów Technikum nr 24 i środowiska AK IV Obwodu Ochota. W ciągu wielu lata współpracy i licznych spotkań z uczniami p. J. Zakrzewski podkreślał  zawsze jak ważna jest „sztafeta pokoleń”. By młodzież  pamiętała nie tylko o tych, którzy walczyli o wolną Polskę, ale przede wszystkim o swoim narodzie i sile jaką w nim stanowi. Przekazane  pamiątki na pewno przyczynią się do podtrzymywania wśród młodzieży pamięci o historii i ludziach którzy ją tworzyli jak śp. major  Jerzy Zakrzewski.

Cześć Jego Pamięci!

spotkanie z mlodzieza 27.10. 2008 r.

Comments are currently closed.