ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Harmonogram egzaminów poprawkowych

Informacje dla absolwentów szkół podstawowych
REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo!
Informujemy że placówka od dnia 25 marca 2020 r. pracuje zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

78 rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową – uroczystości na Ochocie 14.02 2020r.

W 78 rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, 14 lutego przed kamienicą, gdzie został aresztowany komendant główny AK gen. Stefan Rowecki „Grot” jak co roku zebrali się przedstawiciele Rady m.st. Warszawy, Rady i Zarządu Dzielnicy Ochota, Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Warszawa-Ochota, środowisk kombatanckich w tym Środowiska Żołnierzy AK IV Obwodu-Ochota, uczniowie ochockich szkół i mieszkańcy Spiskiej 14.

Burmistrz dzielnicy Katarzyna Łęgiewicz podkreśliła w swoim przemówieniu , że „żołnierze AK na zawsze pozostaną dla nas symbolem wierności ojczyźnie, wielkiej miłości do kraju i ludzi, symbolem  patriotyzmu, niezłomnej woli i heroizmu. Wybory życiowe i postawa Stefana Roweckiego „Grota” stanowią wyrazisty symbol wierności ideałom, tym cenniejszy, że okupiony najwyższą ceną. Powstanie AK było świadectwem determinacji Polaków, którzy nie pozostali obojętni i nigdy nie uznali się za pokonanych, bohatersko walcząc z niemieckim najeźdźcą. Odczuwamy dumę z ich dokonań i przepełnia nas wdzięczność za ich ofiarną służbę ojczyźnie, dzięki której możemy dziś żyć w wolnej Polsce”. Z kolei Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreślił w swym przemówieniu, że dzisiejsza uroczystość odbywa się w miejscu szczególnym, bowiem tutaj „w lokalu konspiracyjnym przy Spiskiej 14 w mieszkaniu numer 10 Rowecki prowadził konspiracyjną walkę z najeźdźcą niemieckim. Tutaj w wyniku zdrady został aresztowany”. Aresztowanie gen. Roweckiego było wynikiem denuncjacji agentów gestapo. Podczas okupacji Komendant Główny ZWZ-AK był najbardziej poszukiwanym przywódcą polskiego podziemia.

W dalszych słowach Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przypominał wkład gen. Roweckiego w walkę o niepodległą Polskę od czasów legionowych, walkę w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, udział w tworzeniu ZWZ-AK, aż do dnia aresztowania przez gestapo 30 czerwca 1943 r. „Służył ojczyźnie w okresie II RP, był jednym z najwyżej ocenianych dowódców, także przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Przyszło gen. Roweckiemu dowodzić AK, a wcześniej ZWZ w bardzo trudnym czasie. Wiedział składając przysięgę, że trzeba przede wszystkim być wiernym Rzeczpospolitej, stać nieugięcie na straży jej honoru, o niepodległość i suwerenność jej walczyć aż do ofiary życia” podkreślił Kasprzyk.  

Na zakończenie uroczystości przybyłe delegacje złożyły pod znajdującą się na kamienicy tablicą upamiętniającą gen. Roweckiego  wieńce i kwiaty. Wśród tych którzy każdego roku pamiętają i biorą udział w uroczystości są uczniowie ochockich szkół.  W tym roku mimo ferii byli również. W uroczystości i  poczcie sztandarowym  Środowiska Żołnierzy AK IV Obwodu-Ochota asystowali uczniowie z kl. I AI, IHGP oraz IFG Technikum nr 24  z Zespołu Szkół nr 26.

Comments are currently closed.