ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Dokumenty dotyczące zmiany preferencji szkoły w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 składamy do:

Technikum nr 24 przy ul. Urbanistów 3

LXIX LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 przy ul. Skarżyńskiego 8

po wcześniejszym kontakcie z dotychczasową szkołą pierwszego wyboru

Niezłożenie w odpowiednim terminie, któregokolwiek
z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Dla rodziców

Informacje dla rodziców naszych uczniów:
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2018/2019, plik WORD
Harmonogram zebrań z rodzicami i dni otwartych 2018/2019, plik WORD
Wychowawcy klas w roku szkolnym 2018/2019, plik WORD

Procedury

Procedura prawna zwalniania ucznia z zajęć, dokument WORD
Procedura dotycząca usprawiedliwiania nieobecności, plik WORD

Obowiązujące wnioski

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników, plik WORD
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, druk nr 3, plik WORD
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, druk nr 3.1, plik WORD
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego, druk nr 4, plik WORD


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/