Dla rodziców

Informacje dla rodziców naszych uczniów: Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2018/2019, plik WORD Harmonogram zebrań z rodzicami i dni otwartych 2018/2019, plik WORD Wychowawcy klas w roku szkolnym 2018/2019, plik WORD Procedury Procedura prawna zwalniania ucznia z zajęć, dokument WORD Procedura dotycząca usprawiedliwiania nieobecności, plik WORD Obowiązujące wnioski Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników, plik WORD Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, druk nr 3, … Czytaj dalej Dla rodziców