NAWIGACJA: KOŁO DZIENNIKARSKIE

 

 

KLUB MŁODYCH DZIENNIKARZY

 

Niezależny Miesięcznik Młodzieży „ Korniszon” jest tworzony od października 2004 przez uczestników klubu dziennikarskiego MDK. W skali roku szkolnego współtworzy ją ponad 50 osób z kilkunastu ochockich placówek ( głównie szkół), jest więc ona w istocie młodzieżową gazetką dzielnicową - jedyna o takim zasięgu na Ochocie. W maju 2007 do grona redakcyjnego „Korniszona” dołączyli również uczniowie naszej szkoły z klasy III A LO, a we wrześniu I A LO, którzy jednocześnie realizują projekt edukacyjny - „Rówieśniczej Edukacji Obywatelskiej”

1.Agnieszka Tomaszewska
2. Anna Urbańska
3. Luiza Kopras
4. Kamil Makowiecki
5. Adam Kazbieruk
6. Sylwia Piesio
7. Urszula Strzelczyk
8. Teresa Wojsław
9. Magdalena Chojnacka
10. Katarzyna Romejko

Gazetka służy promowaniu dziecięcej i młodzieżowej twórczości literackiej i innych inicjatyw artystycznych, oraz zdrowego opartego na stabilnych wartościach stylu życia i profilaktyki zachowań ryzykownych. Porusza tematy ważne, aktualne i bliskie młodzieży, bo przez nia samą wybierane; prezentuje model pozytywnego, nieagresywnego dziennikarstwa, poszukującego wartości i sensu we wszystkich przejawach naszego życia, co stanowi o jej walorach wychowawczych ( i dla młodych redaktorów, i dla czytelników). miesięcznik jest znany i doceniany przez organy samorządu lokalnego na Ochocie, dlatego na jego łamach będą ukazywały się artykuły dotyczące jego działalności- realizowane przez młodzież uczestniczącą w projekcie - „Rówieśniczej Edukacji Obywatelskiej”. Wywiady z Burmistrzem Dzielnicy Ochota m.st Warszawy - p. Maurycym Wojciechem Komorowskim i Naczelnikiem Wydziału Oświaty dzielnicy Ochota m.st Warszawy - p. Elżbietą Podkońską i ukazały się w wrześniowo-październikowym numerze „ Korniszona”. W październiku 2007 r. nasi młodzi dziennikarze przeprowadzili kolejne wywiady z przedstawicielami lokalnych władz, tym razem zgodzili się nas gościć:
· Przewodniczący Rady Dzielnicy m.st. Warszawy - p.Piotr Żbikowski
· Z-ca burmistrza Dzielnicy Ochota - p. Krzysztof Kruk
(Wywiady z tymi i kolejnymi osobami ukażą się w kolejnych numerach „Korniszona”)
Miesięcznik jest kolportowany bezpośrednio do szkół i placówek resortu oświaty i kultury na terenie Ochoty. Średnia liczba odbiorców to około 3000 czytelników miesięcznie, jednakże wraz z czytelnikami internetowymi liczba ta jest o wiele większa i stale rośnie.