NAWIGACJA: KOŁO DZIENNIKARSKIE

 

 

KLASA AUTORSKA

 

Od września 2007 r. w naszej szkole została otworzona nowa klasa Liceum Ogólnokształcącego o profilu:

 

dziennikarsko-kulturowym

 

Klasa ma specjalnie utworzony program autorski, którego autorką jest p. Anna Lechnio - polonistka prowadzące klasę. Wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach języka polskiego młodzież poszerza na zajęciach pozaszkolnych prowadzonych w Młodzieżowym Domu Kultury
„Ochota” przy ul. Białobrzeskiej 19

· Klub Młodych Dzienikarzy redagujący Niezależny Miesięcznik Młodzieży „ Korniszon”
· Koło teatralne- Teatrzyk „ Listerko”
· Koło twórczości artystycznej „ Inspiracje”

Zajęcia odbywają się wg. harmonogramu:

· Klub Młodych Dzienikarzy - wtorek godz. 14.00-16.00
· Koło teatralne- wtorek godz. 16.00-18.00
· Koło twórczości artystycznej - piątek godz.14.00-16.00

Ponadto uczniowie mają dodatkowe godziny: języka polskiego, wiedzy o kulturze i języka angielskiego.