ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 
Ferie zimowe rozpoczęte!
Całej społeczności Zespołu Szkół nr 26
życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku
UWAGA!
W dniach 19-28 stycznia sekretariat szkoły będzie nieczynny!

Pedagodzy specjalni

Pedagodzy specjalni

  • Marzanna Szymborska – przewodnicząca Zespołu Diagnostyczno-Terapeutycznego
  • Anna Roś
  • Agata Szaniawska-Klimiuk

W Zespole Szkół Nr 26 uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą korzystać z zajęć terapii pedagogicznej i logopedycznej. Każdemu uczniowi przysługują 2 godziny zajęć tygodniowo.

Zajęcia są realizowane indywidualnie i grupowo.

Terapia pedagogiczna to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci i młodzieży w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Stanowi swoistą interwencję wychowawczą zmierzającą do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.

Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z trudnościami rozwojowymi.

Terapia pedagogiczna jako działalność dydaktyczna i wychowawcza wymaga sformułowania zasad postępowania, którymi kieruje się nauczyciel – terapeuta, aby zrealizować założone cele.

Zasadami tymi są:

– zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego
– zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniającego złożoność tych czynników i możliwości percepcyjne dziecka.
– zasada korekcji zaburzeń: ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności.
– zasada kompensacji zaburzeń: łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu stworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych.
– zasada systematyczności.
– zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego

Godziny pracy pedagogów specjalnych – terapeutów:

godziny pracy:
A.Roś A.Szaniawska-Klimiuk M.Szymborska
poniedziałek 8.00 – 11.30 8.00 – 14.30 8.45– 13.00
wtorek 8.00 – 11.30 8.30 – 14.30 8.00 – 12.30
środa 11.30 – 14.30 8.00 – 14.30 8.45 – 12.30
czwartek 8.00 – 12.30 11.30 – 14.30 8.45 – 14.30
piątek 8.00 – 12.30 11.30 – 14.30 8.45 – 11.30

                                          Zapraszamy do pokoju 323 i 312

 


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/