ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Szanowni Państwo! Informujemy że placówka od dnia 19 października 2020 r. pracuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Prosimy o śledzenie informacji na bieżąco na stronie www oraz w dzienniku Librus.

Ważne informacje dla maturzystów.

program

Cele Programu „Historia Nauczycielką Życia”

16 stycznia 2012 arek DziałalnośćProgramy

Zapoznanie uczniów z patronem szkoły Propagowanie i kultywowanie tradycji szkoły związanych z imieniem Umacnianie współpracy ze środowiskami kombatanckimi, umocnienie więzi międzypokoleniowej poprzez uczestnictwo w uroczystościach rocznicowych i szkolnych Upowszechnianie wiedzy na temat historii Polski z uwzględnieniem okresu II wojny i Powstania Warszawskiego Kształtowanie postaw patriotycznych i aktywnej postawy obywatelskiej Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w uroczystościach rocznicowych związanych z Powstaniem Warszawskim Rozwijanie postawy szacunku wobec tradycji i symboli narodowych Aktywizacja […]

More

program