ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

UWAGA! We wtorek (17.12) lekcje będą się odbywały według planu B.

UWAGA! Na stronie dotyczącej egzaminów zawodowych jest dostępny harmonogram na sesję styczeń-luty 2020.

W trakcie skontrum biblioteka szkolna jest czynna na dużych przerwach:
10:35-10:50
13:25-13:40

UWAGA! Na tablicy przy sekretariacie szkolnym jest wywieszona lista rankingowa uczniów starających sie o zagraniczne praktyki zawodowe.

WYJAZDY MŁODZIEŻY DO MIEJSC PAMIĘCI NA TERENIE GÓRNEJ AUSTRII

W maju 2006 roku po raz pierwszy nasza szkoła wzięła udział we wspólnym międzynarodowym polsko – niemieckim projekcie realizowanym we współpracy z Międzynarodowym Komitetem Mauthausen-Gusen oraz Klubem Byłych Politycznych Więźniów Obozów Koncentracyjnych Mauthausen – Gusen. Projekt nosił tytuł: „Niemiecka i polska młodzież śladami więźniów obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen” W tygodniowych warsztatach w Mauthausen w Austrii młodzieży naszej szkoły, uczniowie gimnazjum z Werder/k. Poczdamu oraz studenci z uczelni z Poczdamu poznawali historię powstania i funkcjonowania w Mauthausen obozu koncentracyjnego oraz sieci powiązanych z nim podobozów w Melku i Ebensee. W sumie naziści w czasie II wojny stworzyli na terenie górnej Austrii sieć ponad 50 miejsc zgłady. Efektem wspólnego pobytu był udział wszystkich uczestników warsztatów oraz byłych więźniów obozu w Marszu Pamięci drogą, którą szli więźniowie od stacji kolejowej do obozu.( ok. 6 km). Uczestnicy warsztatów wykonali też pamiątkową tablicę na której narysowali trasę przemarszu więźniów do obozu. We wrześniu młodzież i nauczyciele, którzy uczestniczyli w warsztatach w Austrii przygotowali autorską wystawę zatytułowaną: „Tych tragicznych lat nie da się zapomnieć”. Jej uroczyste otwarcie zgromadziło wielu byłych więźniów obozów Mauthausen, Gusen, Ebensee- członków Klubu Mauthausen-Gusen. Przybyli partnerzy z Niemiec, uczniowie z Ernst-Hackel Gymnasium oraz przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu Mauthausenowskiego z Berlina. Zaproszenie przyjęli też przedstawiciele władz dzielnicy Ochota. Podczas uroczystości szkoła została odznaczona Złotym Medalem opiekuna miejsc Pamięci Narodowej. Przyznanym przez Radę Pamięci Walk i Męczeństwa za opiekę nad miejscami walk i męczeństwa.
W 2007 r. realizowany był projekt „Żyjemy tak długo jak Ci, co o nas pamiętają” – śladami losów byłych więźniów obozu koncentracyjnego Mauthausen- Gusen. Brała w nim udział kolejna grupa uczniów naszej szkoły wraz z uczniami z Ernst-Hackel-Gymnasium z Werder/Havel. Celem projektu były warsztaty poświęcone badaniu życiorysów polskich i niemieckich więźniów obozu koncentracyjnego Mauthausen–Gusen. Uczniowie zbierali podczas spotkań z byłymi więźniami wspomnienia, by je spisać i zaprezentować podczas przygotowanej z tej okazji wystawie. Pierwszym miejscem realizacji projektu była Warszawa. Tu w marcu gościła grupa z Werder. Młodzież miała okazje nie tylko poznać byłych więźniów, ale również zwiedzić historyczne miejsca stolicy związane z Powstaniem Warszawskim i okupacją. Następnie uczestnicy projektu spotkali się w maju w Mauthausen na Marszu Pamięci- obchodach 62 rocznicy wyzwolenia obozów koncentracyjnych Mauthausen- Gusen. Podsumowanie projektu odbyło się w Berlinie w listopadzie 2007 r., gdzie uczniowie zaprezentowali przygotowaną wystawę oraz pantomimę „Jeden dzień w obozie”. Wystawa spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem wśród niemieckiej części widowni stąd w kolejnych miesiącach była prezentowana w innych niemieckich miastach. W 2008r. i 2009 r. realizowane były kolejne projekty. Do grupy uczestników dołączyli wówczas uczniowie Gimnazjum Nr 16 im. Bohaterów Barykady Września. Celem był wspólny z byłymi więźniami wyjazd do miejsc pamięci na terenie górnej Austrii. Podsumowaniem projektu był biuletyn, który na uroczystym spotkaniu we wrześniu otrzymali kombatanci z Klubu Byłych Politycznych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Mauthausen – Gusen. W 2008 r. w Ebensee została odsłonięta tablica pamiątkowa „Pamięci 2499 polskich więźniów, którzy pracowali w niemieckim obozie koncentracyjnym Ebensee I zostali zamordowani…”. Po uroczystościach wspólnie z byłymi więźniami uczniowie spotkali się nad jeziorem, gdzie była okazja do rozmów i wspomnień. Poprzez bezpośredni kontakt ze świadkami historii w miejscach ich kaźni, młodzież mogła poszerzyć swoją wiedzę o okresie II wojny i związanej z nią ludobójstwem, a także lepiej zrozumieć istotę systemu totalitarnego jakim był nazizm. Wyjazd łączył się też ze zwiedzaniem po drodze wielu miast i miasteczek min. średniowiecznego klasztoru w Melk, domu Mozarta, katedry św. Szczepana czy parku Schönbrunn. Uczniowie zwiedzili też Pragę, Linz i Wiedeń.
W maju 2010 r. kolejna grupa młodzieży z Zespołu Szkół Nr 26, Gimnazjum Nr 16 im. Bohaterów Barykady Września wraz z kombatantami z Klubu Byłych Politycznych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Mauthausen – Gusen – wzięła udział w projekcie: „Nigdy dotąd w dziedzinie ludzkich konfliktów, tak wielu nie zawdzięczało tak wiele nielicznym” (Winston Churchill) – w hołdzie pomordowanym w obozach koncentracyjnych Mauthausen – Gusen.” Znów wszyscy spotkali się w miejscach zagłady na terenie Austrii, by wspólnie oddać hołd pomordowanym tu nie tylko obywatelom polskim, ale wszystkim ofiarom nazistowskiego terroru. Wyniki pracy powstałe podczas realizacji projektu zostały przedstawione w postaci bazy danych, gdzie zawarte zostały informacje o byłych więźniach i ich losach w formie wspomnień wraz ze zdjęciami.
W 2011 r. wraz z Gimnazjum Nr 16 im. Bohaterów Barykady Września i Klubem Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Mauthausen – Gusen zrealizowaliśmy projekt „Ludzkość musi położyć kres wojnie, bo inaczej wojna położy kres ludzkości.” (John Fitzgerald Kennedy) – podróż do miejsc pamięci w Górnej Austrii. Międzynarodowe spotkania odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu pamięci historycznej i są ważną częścią budowania pokojowego, otwartego i pozbawionego uprzedzeń społeczeństwa. Tak jak w latach ubiegłych uczestnicy projektu spotkali się z zaprzyjaźnioną grupą gimnazjalistów z Ernst-Hackel-Gymnasium z Werder/Havel. W Mauthausen miało miejsce otwarcie wystawy „Człowiek, człowiekowi …”, uroczystość uświetnił występ młodzieży, która recytowała wiersze w języku polskim i niemieckim. Podobnie przebiegały uroczystości rocznicowe wyzwolenia obozu w Gusen. Tu również uczniowie wystąpili z recytacją wierszy. Podsumowaniem projektu było wydanie specjalnego numeru Niezależnego Miesięcznika Młodzieży „Korniszon”, który niemal w całości został poświęcony tematyce martyrologii więźniów obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen i historii powstania zbrodniczego systemu nazistowskiego na terenie Austrii. 5 września 2011 r. podczas podsumowania projektu wszyscy uczestnicy oraz byli więźniowie otrzymali przygotowany z tej okazji egzemplarz „Korniszona”. Miesięcznik został wysłany bezpośrednio do szkół i placówek oświaty i kultury na terenie Ochoty. Średnia liczba odbiorców wyniosła około 3000 czytelników.
W maju 2012 r. po raz szósty grupa 25 uczniów naszej szkoły i Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku realizowała projekt zatytułowany – „Dzieci ofiary wojny”. Młodzież uczestniczyła wraz z kombatantami i międzynarodową społecznością w obchodach 67 rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Mauthausen – Gusen. Program wyjazdu oprócz udziału w uroczystościach na terenach byłych obozów koncentracyjnych: Mauthausen, Gusen, Ebensee i Melk, zawierał zwiedzanie min. czeskiej Kutnej Hory, Pragi i Mikulowa oraz austriackiego Linz, Salzburga, Bad Ischl, Sankt Florian, Melku i Wiednia. Program zakładał cele edukacyjno-wychowawcze jak poszerzenie wiedzy historycznej i geograficznej młodzieży z zakresu II wojny światowej oraz historii i kultury ziem czeskich i austriackich. Młodzi uczestnicy jednocześnie dokumentowali swój pobyt wykorzystując dostępność sprzętu multimedialnego.
Bardzo ważnym celem uczestnictwa we wszystkich dotąd zrealizowanych projektach jest zamanifestowanie przynależności narodowej – Polacy byli jedną z najliczniejszych nacji, jaką hitlerowcy poddali eksterminacji w obozach Mauthausen–Gusen. Dlatego nasza młodzież, wspólnie z ocalałymi więźniami w galowych strojach z dumą niesie na uroczystościach sztandar szkoły, asystuje kombatantom wysoko nad głowami wznosząc flagi państwowe. Każda obecność młodzieży w miejscach pamięci jest wpisana w cele wychowania patriotycznego, które szkoła nasza nosząc imię „Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944” ma wpisane w swoim statucie. Wszystkie powyższe działania są zawsze skrupulatnie wypełniane przez uczniów z dumą i pokorą wobec tych, którym składają hołd pamięci. Ponadto spotkania w międzynarodowym gronie wymagają przełamywania barier językowych i zacieśniają międzypokoleniowe więzi.

„Być prawdziwie wolnym to szanować wolność drugiego człowieka” – podróż do miejsc pamięci w Górnej Austrii to tytuł projektu realizowanego w roku 2015r.

Zapraszamy do obejrzenia albumów z naszych wizyt

Mathausen 2006

Mathausen 2007

Mathausen 2009

Mathausen 2010

Mathausen 2011

Mathausen 2012

Mathausen 2015

Mathausen 2016

Mathausen 2017Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/