ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły

Szanowni Państwo! Informujemy że placówka od dnia 17 maja 2021r. pracuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Harmonogram zajęć lekcyjnych w dniach 17-28 maja 2021r. (tzw. hybrydowy)

  Lekcje w trybie zdalnym podział wg. klas (uczniowie pozostają w domu) Lekcje w trybie stacjonarnym podział wg. klas (uczniowie przychodzą do szkoły)
I tydzień
17-21 maja
1AI; 1BI; 1CI; 1DGP; 1EGP; 2EG; 2FG; 2FGP; 2GGP; 2HGP 2AT; 2BT; 2CT; 2DT; 2AI; 2BI; 2CI; 2DI; 2EI
II tydzień
24-28 maja
2AT; 2BT; 2CT; 2DT; 2AI; 2BI; 2CI; 2DI; 2EI 1AI; 1BI; 1CI; 1DGP; 1EGP; 2EG; 2FG; 2FGP; 2GGP; 2HGP

Od dnia 31 maja 2021 roku zajęcia dla wszystkich klas będą się odbywać stacjonarnie w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne – 2012

OBSZAR: Społeczeństwo obywatelskie i samorządne

Tytuł: „Przeżyj to sam…”- polskie drogi do demokracji. Warsztaty z najnowszej historii Polski dla uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie.

Autor Projektu: Paweł Włoczewski – nauczyciel historii i wos

 

Cel Projektu:

Zainteresowanie uczniów szkół średnich najnowszą historią Polski (lata 80. XX w. – okres PRLstanu wojennego )

  • – zwiększenie  wiedzy uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie z  zakresu demokracji i jej wartości
  • – poznanie mechanizmów działania państwa totalitarnego
  • – poznanie mechanizmów działania opozycji w państwie demokratycznym
  • – rozwój uczniów uzdolnionych
  • – kształtowanie postawy twórczej i aktywnej uczniów zdolnych
  • – zachęcenie do samodzielnej pracy uczniów mniej zdolnych
  • – nabycie umiejętności obsługi kamery filmowej
  • – podwyższenie umiejętności pracy w grupie
  • – wskazanie możliwości dialogu między pokoleniami na przykładzie samodzielnych badań uczniów nad świadomością społeczną i historyczną starszego pokolenia (rodziców, dziadków)

 

Opis Projektu

Głównym założeniem projektu jest uświadomienie uczniom prawdy zawartej w maksymie „Historia magistra vitae”, dlatego wszystkie zamierzone działania zostały podporządkowane zasadzie, że należy wiedzę historyczną przekazywać, stosując różne metody aktywizujące. Projekt obejmuje następujące działania, które można podzielić na etap przygotowania  i realizacji.

 

Na godzinach wychowawczych i historii przed rozpoczęciem projektu zostanie przedstawiona tematyka i cele oraz forma realizacji projektu. Wykłady oraz rekrutacja uczestników nastąpią po zebraniu informacji w postaci wywiadów i obserwacji na temat znajomości najnowszej historii Polski wśród uczniów ZS Nr 26 w Warszawie w terminie od 6.02 -15.02.2011

W drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 nastąpi realizacja działań związanych z celami projektu.

Dla wytypowanej grupy 15 uczestników zostaną przygotowanie i przeprowadzenie warsztaty z wykorzystaniem metod multimedialnych wprowadzające w tematykę stanu wojennego oraz wyjaśniające mechanizmy władzy w państwie komunistycznym. Młodzież będzie miała również okazję poznać strukturę i sposób działania instytucji represji i kontroli społecznej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.  Wycieczki do Archiwum Akt Nowych, Stowarzyszenia Wolnego Słowa, Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej  pozwolą uczniom zebrać dokumenty historyczne, fotografie i dostępne informacje na temat: opozycji, demokracji, instytucji władzy w PRL. Termin przewidziany na powyższe działania 20.02 – 30.06.2012

Kolejne działanie podjęte na tym etapie to wskazanie możliwości dialogu między pokoleniami na przykładzie samodzielnych badań uczniów. Zbieranie dokumentacji audiowizualnej, wywiady z osobami ze starszego pokolenia(z różnych środowisk) na temat ich wspomnień z czasu stanu wojennego i życia w PRL przyczyni się do kształtowanie postawy twórczej i aktywnej uczniów zdolnych. Zwieńczeniem będzie opracowanie wypowiedzi respondentów w formie wystawki lub broszury, lub blogu w Internecie (do wyboru przez uczestników). Termin realizacji zadania 7.05-28.09.2012.

Kolejne działanie przewidziane do realizacji w  pierwszym semestrze następnego roku szkolnego 2011/2012 ma na celu ukazanie i uświadomienie uczniom funkcjonowania urzędów w czasach PRL. Na własnej skórze odczują, jak  żyło się w tamtych czasach, a przygotowanie zadania przyczyni się do podwyższenie umiejętności pracy w grupie. Planowane jest przeprowadzenie tego działania metodą „bureaucratic maze” („biurokratycznego labiryntu”)i powinno objąć  wszystkich uczniów  szkoły. Grupa uczestników zajęć przygotuje  happening p.t.  „Jeden dzień w PRL- u”  . Czas realizacji 2- 4 h lekcyjne w ciągu jednego dnia. Uczniowie – uczestnicy happeningu przygotują stroje z lat 80.  i przebrani w kostiumy z tego okresu  przyjmą określone role, np. sprzedawczyni w sklepie mięsnym lub innym, urzędnika w Radzie Narodowej, milicjanta, funkcjonariuszy SB, cenzora , żołnierzy LWP i in. Ci uczniowie będą „urzędować” w salach wystylizowanych na sklep, posterunek milicji, urząd itp. Chętni uczniowie z całej szkoły (przy czym w każdej grupie musi się znaleźć osoba uczestnicząca w warsztatach) zostaną podzieleni na grupy. Wylosują zadanie, np. kupienie szynki na święta w sklepie mięsnym w czasach PRL, inna grupa – chce załatwić paszport, jeszcze inni – sprawę publikacji książki. Wykorzystując wiedzę o epoce zdobytą na warsztatach, grupy realizują swoje zadanie. W nagrodę za osiągnięcie celu dostaną kartki na mięso lub inne artykuły spożywcze czy przemysłowe (wzorowane na autentycznych). W czasie trwania happeningu przeprowadzony zostanie wywiad  grupowy na temat zajęć wśród uczestników warsztatów „Jednego dnia w PRL – u”. Uczniowie  wrzucą swoje opinie – ankiety do urny, co ma na celu sprawdzenie czy cele projektu zostały osiągnięte.

Comments are currently closed.