ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Informacje na temat egzaminów poprawkowych w sierpniu
Informacje na temat pracy sekretariatu szkolnego w miesiącu sierpień.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
ważny dokument (format PDF)

Biblioteka

Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach :

Poniedziałek 845 – 1445
Wtorek 1000 – 1600
Środa 845 – 1445
Czwartek 1000 – 1600
Piątek 845 – 1445

Bibliotekarz: Bożena Dynowska

tel. wew. 40

Biblioteka szkolna zaprasza do korzystania z bogatego księgozbioru.

Znajdziecie u nas lektury, podręczniki (w czytelni), literaturę popularnonaukową, literaturę piękną (również najnowszą), wydawnictwa informacyjne, filmy na płytach CD (w tym lektury szkolne), czasopisma (Auto Świat, National  Geographic,  Komputer Świat, Świat Druku, Poligrafika, Cogito), podstawową dokumentację np. Statut Szkoły czy Przedmiotowy System Oceniania.

Można  wypożyczyć książki w formie audiobooków  lub skorzystać z czytników e-booków.

Od lat współpracujemy z Wypożyczalnią Kompletów Książek co  daje nam dostęp do ukazujących się nowości  z literatury pięknej i popularnonaukowej, które wypożyczamy do naszej szkolnej biblioteki. Zainteresowani uczniowie pomagają w wyborze literatury, składają swoje propozycje książek do biblioteki szkolnej.

Zapraszamy  wszystkich do brania udziału:

– w  zajęciach przygotowujących maturzystów do matury z języka polskiego

–  w konkursach czytelniczych organizowanych przez bibliotekę szkolną i wojewódzkim  konkursie  organizowanym  przez MDK Muranów „Wydajemy Własną Książkę”

– w wycieczkach organizowanych do innych bibliotek   oraz na  Warszawskie Targi Książki

-w wycieczkach,  wyjściach do teatrów, muzeów, kin w ramach „Popołudniowych Spotkań z  Kulturą”

-w  spotkaniach Kółka Kultury Japońskiej

– kiermaszach książek

Każdy z Was może współpracować z biblioteką szkolną, pomagać  w organizowaniu imprez i wydarzeń czytelniczych oraz  w pracach  w ramach „Koła Przyjaciół Książki”.

ZAPRASZAMY!

 
Poniżej albumy z naszych spotkań:

LINKI

REGULAMIN PRACY  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

 Biblioteka Zespołu Szkół nr 26

 w Warszawie, ul. Urbanistów 3

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI  W  BIBLIOTECE  ZESPOŁU  SZKÓŁ  NR 26

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

 Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

– wypożyczając je do domu

– czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma, Statut Szkoły, Przedmiotowy System Oceniania,  Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki , audiobooki, ebooki i in.)

– wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (materiały przekazane do pracowni)

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 14 dni oraz 2 lektury na czas omawiania lektury z nauczycielem, 2 audiobooki na okres 1 miesiąca. Czytelnik może poprosić o przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów.
 2. Wypożyczone audiobooki czytelnik powinien odtwarzać na właściwym i technicznie sprawnym sprzęcie,  przeznaczonym do tego celu.
 3. Czytelnik odpowiada za takie wykorzystanie wypożyczonych materiałów , które w pełni respektuje  prawa autorskie (na obwolucie znajduje się odpowiednia klauzula).
 4. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi – bibliotekarzowi.
 5. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 6. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela – bibliotekarza książkę lub inny dokument o wartości odpowiadającej aktualnej lub antykwarycznej cenie pozycji zagubionej czy zniszczonej pozycji (w zależności od roku wydania).

Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.

REGULAMIN CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ W ZS NR26

 1. Z komputera multimedialnego mogą korzystać nieodpłatnie uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice w godzinach pracy biblioteki szkolnej, na zasadach określonych w regulaminie.
 2. Komputer w bibliotece służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet, przeglądania programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, słowników oraz innych baz danych dostępnych w czytelni.
 3. w czasie przerw uczniowie korzystają z komputerów wyłącznie w celach edukacyjnych
 4. wykorzystywanie komputerów w celach nie związanych z edukacją jest możliwe w przypadku wolnych stanowisk
 5. nie włączamy gier, filmów
 6. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurnego nauczyciela – bibliotekarza i wpisaniu się do zeszytu odwiedzin w czytelni.
 7. Przy stanowisku komputerowym może przebywać tylko jedna osoba. Maksymalny czas pracy wynosi jedną godzinę.
 8. Użytkownik ma obowiązek:

– przed rozpoczęciem pracy przy komputerze poinformować nauczyciela-bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych ( w tym np. brak „myszki” itp.)

– uzyskać zgodę nauczyciela na korzystanie z własnych nośników elektronicznych

– nie zakłócać pracy innym użytkownikom

– stosować się do poleceń nauczyciela-bibliotekarza

 1. Nie wolno:

– zmieniać stanowisk pracy

– instalować własnych programów, dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu lub kasować zainstalowane

– włączać i wyłączać urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela-bibliotekarza

– wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych

 – naruszać godności innych osób

 1. W czytelni multimedialnej obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych. Obowiązuje zmiana obuwia. Zabrania się wnoszenia odzieży wierzchniej.
 2. Za uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada finansowo (jeśli jest niepełnoletni odpowiedzialność ponoszą rodzice).
 3. Za naruszenie regulaminu czytelnik może zostać ukarany zakazem korzystania z komputera.

ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26

Zakończenie konkursu na kalendarz „rocznicowy” z okazji 25-lecia konkursu wojewódzkiego „Wydajemy Własną Książkę”

27 lutego odbyło się uroczyste zakończenie konkursu na kalendarz „rocznicowy” z okazji 25-lecia konkursu wojewódzkiego „Wydajemy Własną Książkę”. Konkurs na kalendarz zorganizowały: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka oraz Zespół Szkół Nr 26.

 W konkursie wzięło udział ponad 50 uczniów klas ze specjalizacją – „technik grafiki i poligrafii cyfrowej” oraz „technik cyfrowych procesów graficznych” z Technikum nr 24. Uczniowie przygotowali kalendarze na rok 2018 tematycznie związane z książką. Od stycznia na wystawie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej można było oglądać wszystkie prace uczestników . 4 stycznia komisja konkursowa w składzie : Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 – p. Roman Marciniak, p. Robert Miszczuk (koordynator konkursu z ramienia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, pomysłodawca i jeden z organizatorów konkursu „Wydajemy Własną Książkę” ),  p. Bożena Dynowska (koordynator konkursu z ramienia Zespołu Szkół 26, nauczyciel – bibliotekarz) , p. Halina Grabowska, p. Marek Augustyniak, p. Paweł Sikorski (nauczyciele przedmiotów zawodowych, opiekunowie w trakcie przygotowywania prac), p. Monika Malicka (logopeda) oceniła prace. Przyznano sześć nagród: dwa pierwsze miejsca zajęli – Patryk Jóźwiak z kl. II EG i Quang Jakubowski z kl. I EG, drugie miejsce – Klaudia Basta z kl. II EG, dwa wyróżnienia otrzymali – Ida Prokopczyk z kl. I EG, Karol Chamera z kl. I EG oraz nagrodę publiczności – Aleksandra Kuszkowska z kl. II DG. Nagrody wręczył Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – pani Beata Zych oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 – pan Roman Marciniak.

Konkurs na kalendarz został poprzedzony spotkaniami p. Roberta Miszczuka i p. Bożeny Dynowskiej z młodzieżą oraz wystawą Białych Kruków w trakcie Dnia Zawodowca w naszej szkole. Szkoła została przyjęta do Federacji Klubu Bibliotek „Białych Kruków”. Jesteśmy Klubem Bibliotek „Białych Kruków” nr 10.

Gratulujemy zwycięzcom konkursu a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/