Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

  • TECHNIKUM NR 24,
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

DZIEŃ OTWARTY – 18 KWIETNIA 2024
Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

Zarys Historyczny Zespołu Szkół NR 26

1 lutego 1972 roku w nowym budynku, naukę rozpoczęli uczniowie Technikum Chemicznego Nr 1, Technikum Włókienniczego i Zasadniczej Szkoły Włókienniczej. Wszystkie szkoły wchodziły wówczas w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 11.
Kolejne pokolenia opuszczały progi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 11. Zmieniali się nauczyciele i dyrektorzy, zmieniała się też liczba szkół przy ul. Urbanistów 3.
W wyniku ostatniej reformy oświaty, szkoły techniczne i zawodowe uległy likwidacji, lub jak Studium Farmaceutyczne zostały przeniesione. Obok istniejącego do dziś LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, które od 2007 roku nosi imię „Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944” utworzono wówczas
3-letnie XLI Liceum Profilowane o specjalności Zarządzanie Informacją oraz Policealną Szkołę nr 17. Obie szkoły posiadały oddziały integracyjne. Liceum Profilowane zostało z czasem wygaszone, a jego miejsce zajęło Technikum Informatyczne nr 24, które obecnie kształci młodzież w dwóch specjalizacjach: Technik Informatyk oraz Technik Cyfrowych Procesów Graficznych.

Od początku istnienia szkoły uczniowie mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w Wielkiej Brytanii. Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” finansowany jest ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
15 października 2012 r. szkoła obchodziła jubileusz 40 lecia istnienia. Na uroczystość związaną z obchodami przybyło wielu znamienitych gości min. p. Piotr Żbikowski i p. Krzysztof Kruk – zastępcy Burmistrza dzielnicy Ochota, z Wydziału Oświaty i Wychowania– p. Elżbieta Podkońska – naczelnik oraz p. Dorota Uszyńska i p .Elżbieta Kwiatkowska. Obecni byli Przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania i Sportu- p. Witold Dzięciołowski, Wizytator Kuratorium Oświaty- p. Wiesława Churawska, p. Anna Szwed– Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, p. Andrzej Krupiński- prezes Oddziału Ochota –ZNP, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Grzegorza Wielkiego, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Szczególnie miło było gościć zaprzyjaźnionych ze społecznością szkolną kombatantów z Klubu Byłych Politycznych Więźniów Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen z przewodniczącym- p. Wojciechem Topolewskim oraz Środowisko Żołnierzy AK- IV Obwód Ochota wraz z  przewodniczącym – p. Wojciechem Marcinkiewiczem (chrzestnym sztandaru). Obecna była p. Jolanta Kolczyńska – Przewodnicząca Komisji Kultury i Wydawnictw, reprezentująca Związek Powstańców Warszawskich, także chrzestna sztandaru. Ponadto p. Bożena Wróblewska (Dyrektor w  latach 2004- 2015) odebrała wiele  podziękowań, gratulacji, wyrazów szacunku i życzeń dalszych lat owocnej pracy i sukcesów. Jedną z nich był puchar złożony przez kombatantów z Klubu Byłych Politycznych Więźniów Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen wraz z serdecznymi podziękowaniami za wieloletnią współpracę. Dbałość o zachowanie pamięci historycznej jest niezmiennie jednym z priorytetów edukacyjnych realizowanych przez szkołę, co bezpośrednio wiąże się z imieniem „Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944”, jakie szkoła nosi od 2007 roku. Stąd szeroka współpraca ze środowiskami kombatanckimi realizowana na polu różnych projektów, min. wspólne rajdy, wyjazdy do miejsc pamięci (obozy koncentracyjne Mauthausen-Gusen w Austrii), spotkania i oczywiście udział w uroczystościach rocznicowych. Te i inne cele realizowane są dalej przez kolejnego dyrektora Zespołu Szkół nr 26 – od 1 września 2015 r. jest nim p. Roman Marciniak. Działania szkoły zostały uhonorowane prestiżowym medalem ProPatria, który został uroczyście wręczony we wrześniu 2016 roku podczas uroczystości pod Barykadą Września 1939r.
Ważnymi działaniami podejmowanymi  dla rozwoju szkoły jest stałe ulepszanie warunków nauki dla uczniów naszego technikum. Modernizacja już istniejącej bazy pracowni komputerowych i powstawanie kolejnych – nowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt przystosowany do wymogów ośrodków egzaminów zawodowych. Tak, aby korzystający z nich uczniowie mogli jak najlepiej przygotowywać się do czekających ich egzaminów zawodowych. Stałym elementem są również zagraniczne praktyki zawodowe, które młodzież ma możliwość odbywać za granicą. Z kolei uczniowie liceum ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są objęci pełną opieką pedagogiczno-psychologiczną, pedagodzy wspomagający wraz z nauczycielami dbają o potrzeby takich uczniów poprzez dostosowywanie wymagań edukacyjnych indywidualnie dla każdego. Ponadto Zespół nauczycieli pedagogów – wspomagających prowadzi dodatkowo dla potrzebujących uczniów zajęcia z rewalidacji.

Skip to content