Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

  • TECHNIKUM NR 24,
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

DZIEŃ OTWARTY – 18 KWIETNIA 2024
Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

Rekrutacja

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na nowy rok szkolny 2024/2025

Planowany nabór na rok szkolny 2024/2025

Technik Informatyk 

języki obce:  j. angielski oraz do wyboru j. niemiecki lub j. rosyjski

przedmioty rozszerzone: matematyka

Technik Grafiki i Poligrafii cyfrowej 

języki obce:  j. angielski oraz do wyboru j. niemiecki lub j. rosyjski

przedmioty rozszerzone: j. angielski

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KANDYDATA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
W REKRUTACJI ZASADNICZEJ (pobierz PDF)

 

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE

  

1. Wypełniony dwustronny kwestionariusz

2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

3. Oryginał zaświadczenia o egzaminie ośmioklasisty

4. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy

5. 3 fotografie (na odwrocie dane: imię i nazwisko, data urodzenia).

6. Karta zdrowia (od pielęgniarki ze szkoły podstawowej)

7. Opinia PPP / orzeczenie – jeśli uczeń posiada

8. OBCOKRAJOWCY: Ksero karty pobytu / paszportu / wizy

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji (pobierz plik PDF)
Kwestionariusz osobowy kandydata (pobierz edytowalny plik PDF)
Instrukcja logowania do systemu naboru do szkół ponadpodstawowych (pobierz plik PDF)

Skip to content