Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

  • TECHNIKUM NR 24,
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

Rekrutacja

Planowany nabór 2023/2024

Technik Informatyk – 4 klasy

języki obce:  j. angielski oraz do wyboru j. niemiecki lub j. rosyjski

przedmioty rozszerzone: matematyka

Technik Grafiki i Poligrafii cyfrowej – 4 klasy

języki obce:  j. angielski oraz do wyboru j. niemiecki lub j. rosyjski

przedmioty rozszerzone: j. angielski

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KANDYDATA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się poprzez osobiste złożenie podania o przyjęcie do szkoły do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. 

Szczegóły w załączniku: (REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2023_2024)

SKŁADANIE PODAŃ W SZKOLE SALA NR 2b (parter)
DATADZIEŃ TYGODNIAGodziny
01.08.2023wtorek9.00 - 12.00
02.08.2023środa12.00 - 15.00

9 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00 podanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacji uzupełniającej.

 
SKŁADANIE ORYGINAŁÓW ŚWIADECTW I ZAŚWIADCZEŃ EGZAMINACYJNYCH SALA NR 2b (parter)
DATADZIEŃ TYGODNIAGodziny
10.08.2023czwartek12.00 - 15.00

11 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00 podanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacji uzupełniające.

 

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE

  

1. Wypełniony dwustronny kwestionariusz

2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

3. Oryginał zaświadczenia o egzaminie ośmioklasisty

4. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy

5. 3 fotografie (na odwrocie dane: imię i nazwisko, data urodzenia).

6. Karta zdrowia (od pielęgniarki ze szkoły podstawowej)

7. Opinia PPP / orzeczenie – jeśli uczeń posiada

8. OBCOKRAJOWCY: Ksero karty pobytu / paszportu / wizy

 

Wszystkie dokumenty muszą być dostarczone w terminie:

od 21.07.2023 do 26.07.2023 (rekrutacja)

od 16.08.2023 do 31.08.2023 (sekretariat p.36)

DOKUMENTY DO POBRANIA

Harmonogram rekrutacji zasadniczej i uzupełniającej (plik PDF)
Szczegółowy harmonogram znajduje się w pliku (plik PDF)
Wykaz placówek medycznych wykonujących bezpłatne badania uczniów (plik PDF)
Regulamin rekrutacji (plik PDF)

Kwestionariusz osobowy kandydata (plik PDF)
Instrukcja logowania do systemu naboru do szkół ponadpodstawowych (plik PDF)

Skip to content