Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

  • TECHNIKUM NR 24,
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

Rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

PRZYJMOWANIE KOPII ŚWIADECTW I EGZAMINÓW
ORAZ WYDAWANIE SKIEROWAŃ NA BADANIA

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ – SALA  2B
 
Data Dzień  Godzina
3.07.2024 r. Środa 12.00 – 15.00
4.07.2024 r. Czwartek 9.00 – 12.00
9.07.2024 r. Wtorek 9.00 – 12.00
10.07.2024 r. Środa 12.00 – 15.00
PRZYJMOWANIE ORYGINAŁÓW ŚWIADECTW I EGZAMINÓW
ORAZ WYDAWANIE SKIEROWAŃ NA BADANIA LEKARSKIE 

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ – SALA  2B
 
Data Dzień Godziny
19.07.2024 r. Piątek 12.00 – 15.00
22.07.2024 r. Poniedziałek 9.00 – 15.00
23.07.2024 r. Wtorek 9.00 – 15.00
24.07.2024 r. Środa 9.00 – 15.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – poza systemem elektronicznym

 

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 
SKŁADANIE WNIOSKÓW
Data Dzień  Godziny
30.07.2024 r. Wtorek 9.00 – 13.00
31.07.2024 r. Środa 8.30 -12.00
PUBLIKACJA LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH
Data Dzień  Godzina
08.08.2024 r. Czwartek 9.00
SKŁADANIE ORYGINAŁÓW ŚWIADECTW I ZAŚWIADCZEŃ EGZAMINACYJNYCH
Data Dzień  Godziny
08.08.2024 r. Czwartek 9.00 – 12.00
09.08.2024 r. Piątek 9.000 -12.00

 

PUBLIKACJA LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH
Data Dzień  Godzina
12.08.2024 r. Poniedziałek 13.00


Technik Informatyk

języki obce:  j. angielski oraz do wyboru j. niemiecki lub j. rosyjski

przedmioty rozszerzone: matematyka

Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej 

języki obce:  j. angielski oraz do wyboru j. niemiecki lub j. rosyjski

przedmioty rozszerzone: j. angielski

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KANDYDATA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
W REKRUTACJI ZASADNICZEJ (pobierz PDF)

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE

  

1. Wypełniony dwustronny kwestionariusz osobowy kandydata

2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

3. Oryginał zaświadczenia o egzaminie ośmioklasisty

4. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy

5. 3 fotografie (na odwrocie dane: imię i nazwisko, data urodzenia).

6. Karta zdrowia (od pielęgniarki ze szkoły podstawowej)

7. Opinia PPP / orzeczenie – jeśli uczeń posiada

8. OBCOKRAJOWCY: Ksero karty pobytu / paszportu / wizy

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji (pobierz plik PDF)
Kwestionariusz osobowy kandydata (pobierz edytowalny plik PDF)
Wykaz placówek medycznych (pobierz plik PDF)
Instrukcja logowania do systemu naboru do szkół ponadpodstawowych (pobierz plik PDF)

Skip to content