Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

  • TECHNIKUM NR 24,
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

DZIEŃ OTWARTY – 18 KWIETNIA 2024
Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

Dokumenty

  • Opublikowanie dokumentów w formie .pdf na stronach internetowych jest traktowane, w świetle polskiego prawa, jako podanie ich do publicznej wiadomości, a tym samym obowiązujące ze wszystkimi prawnymi skutkami.
  • Dokumenty publikowane są po zatwierdzeniu ich przez Dyrektora Szkoły po przyjęciu przez Radę Pedagogiczną, uczniów i ich rodziców.

Dostępne dokumenty do pobrania:

AKTUALNY STATUT Technikum nr 24 (plik PDF)

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 2023/2024 (plik PDF)
WZÓR PODANIA  (plik Word)

WZÓR PODANIA o duplikat legitymacji szkolnej (plik Word)
WZÓR PODANIA o duplikat świadectwa  (plik Word)
OPŁATA ZA DUPLIKAT świadectwa (plik Word)
PROCEDURY – BEZPIECZEŃSTWO – współpraca z policją
PROCEDURY  – BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA

POLITYKA ORAZ PROCEDURY OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

WNIOSEK W SPRAWIE ZWOLNIENIA Z OPŁAT w stołówce szkolnej (plik Word)

Podanie o egzamin poprawkowy (plik Word)
Podanie o zwolnienie z drugiego języka (plik Word)
Podanie o zwolnienie z wf (plik Word)

Sprawozdanie finansowe dostępne jest na stronie internetowej www.dbfo-ochota.waw.pl/finanse/budzety-placowek w zakładce Finanse, Budżety placówek.

Skip to content