Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

 • TECHNIKUM NR 24,
 • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

Technik Informatyk

Technikum 5- letnie
Zawód: Technik Informatyk

 • Montuje  i eksploatuje komputery oraz urządzenia peryferyjne.
 • Projektuje i wykonuje lokalne sieci komputerowe oraz konfiguruje urządzenia sieciowe.
 • Administruje serwerowe systemy sieciowe.
 • Projektuje i administruje bazy danych.
 • Tworzy strony i aplikacje internetowe.
 • Uczy się prowadzić usługi informatyczne.

Przedmioty rozszerzone i języki:

 • Przedmioty rozszerzone: matematyka
 • Języki obce: język angielski – obowiązkowy
  język niemiecki, język rosyjski – do wyboru

Egzaminy z kwalifikacji zawodowych:

 • Inf.02 – “Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych”
 • Inf.03 – “Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych”

Praktyki zawodowe:

 • Możliwość odbywania praktyk zawodowych zarówno w Polsce jak i za granicą.

Tytuł zawodowy:

Tytuł “Technika Informatyka” otrzymuje uczeń po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu z dwóch kwalifikacji: INF.02, INF.03.

Perspektywa pracy na stanowiskach:

 • młodszy programista,
 • młodszy specjalista ds. analizy sieci,
 • pracownik helpdesk IT,
 • młodszy specjalista ds. IT,
 • administrator sieci i systemów,
 • programista JavaScript,
 • programista PHP,
 • młodszy administrator baz danych
  MS SQL/PostgreSQL,
 • Linux Administrator,
 • programista Front-End HTML/CSS,
 • programista baz danych.

Atuty szkoły:

 • Jedna z najlepiej wyposażonych w Warszawie szkół do nauki zawodu (pracownie informatyczne, system operacyjny, oprogramowanie);
 • W szkole znajduje się ośrodek egzaminacyjny pozwalający na przeprowadzenie egzaminów zawodowych ze wszystkich kwalifikacji;
 • Bezpłatny dostęp do oprogramowania Microsoft Office dla uczniów;
 • Akademia Cisco;
 • Erasmus+;
 • Szkoła przywiązuje dużą wagę do nauczania języków obcych;
 • Pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny;
 • Zajęcia pozalekcyjne (KÓŁKO KULTURY JAPOŃSKIEJ);
 • Dobry dojazd;
 • Codzienna opieka pielęgniarki szkolnej;
 • We wszystkich oddziałach prowadzimy nauczanie włączające.
Skip to content