Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

 • TECHNIKUM NR 24,
 • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

Egzaminy zawodowe

 • Terminy: 

Sesja ZIMA 2024

Egzamin pisemny – wszystkie kwalifikacje: 

10 – 15.01.2024

Egzaminy praktyczne:

INF.02: 15 – 19.01.2024 

INF.03: 15 – 18.01.2024

PGF.04: 09 – 20.01.2024

PGF.05: 15 – 18.01.2024

Termin dodatkowy

Egzamin pisemny: 29.01.2024

Egzamin praktyczny: 30.01.2024

 Sesja LATO 2024

Egzamin pisemny – wszystkie kwalifikacje:

04 – 10.06.2024

Egzaminy praktyczne:

INF.02: 12 – 17.06.2024 

INF.03: 10 -13.06.2024

PGF.04: 13 – 17.06.2024

PGF.05: 03 – 19.06.2024

Termin dodatkowy

Egzamin pisemny: 27.06.2024

Egzamin praktyczny: 28.06.2024

 

Nazwa zawoduOznaczenie kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiSymbol cyfrowy
Technik informatyk INF.02Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych 351203
Technik informatykINF.03Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych351203
Technik grafiki i poligrafii cyfrowejPGF.04Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych311943
Technik grafiki i poligrafii cyfrowejPGF.05Drukowanie cyfrowe i obróbka druków311943
 •  Informatory CKE:
 
 • Przykładowe zadania: 
 
 
 
 
 • Zagadnienia do egzaminów:

Technik Informatyk

Kwalifikacja INF.02 

 1. Podstawowe pojęcia związane z elektryką oraz systemami liczbowymi wykorzystywanymi w dziedzinie informatyki;
 2. Układy cyfrowe wykorzystywane do budowy sprzętu komputerowego (budowa komputerów oraz samodzielny ich montaż z dostępnych części);
 3. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy – instalowanie oraz konfigurowanie systemu operacyjnego Windows 10/ Linux;
 4. Podstawowe zagadnienia związane z lokalną siecią komputerową;
 5. Urządzenia, które tworzą sieć, nauka prawidłowego wykorzystywania i poprawnego konfigurowania sieci, wykrywania i usuwania awarii;
 6. Środowisko wykorzystywane w codziennej pracy w firmach tj. komputery ze specjalnym, serwerowym oprogramowaniem;
 7. Umiejętność instalacji oraz konfiguracji serwerów;
 8. Przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie związanym z:
  – administracją oraz zarządzaniem sieciami komputerowymi;
  – administracją i zarządzaniem systemami operacyjnymi, w tym oprogramowaniem serwerowym;
  – serwisowaniem i naprawą komputerów.

Kwalifikacja INF.03 

 1. Podstawowy język programowania ( język C++);
 2. Programowanie różnego rodzaju aplikacji na komputer, aplikacji mobilnych czy aplikacji webowych (internetowych);
 3. Tworzenie baz danych i zarządzanie nimi (języki zapytań z rodziny SQL: MySQL, PostgreSQL);
 4. Tworzenie strony internetowej (strony z wykorzystaniem języka HTML i CSS, oraz strony wykonywane w języku JavaScript, PHP, Joomla)

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Kwalifkacja PGF.04

 1. Podstawy grafiki komputerowej, projektowanie materiałów graficznych, narzędzia pracy, palety kolorów;
 2.  Sposoby pozyskiwania materiałów graficznych;
 3. Prawo do własności intelektualnej projektu;
 4. Program Photoshop;
 5. Różnica między grafiką rastrową, a grafiką wektorową;
 6. Program Illustrator;
 7. Równoczesne wykorzystywanie kilku narzędzi;
 8. Projektowanie różnych materiałów graficznych (np.: logo firmy);
 9. Przygotowanie tekstu do druku zgodnie z istniejącymi standardami;
 10. Sposób przygotowania publikacji do druku, rozróżnianie materiałów poligraficznych;
 11. Cechy, parametry oraz prawidłowe składanie materiałów poligraficznych;
 12. Rodzaje druku specjalistycznego (np. druk offsetowy, sitodruk);
 13. Systemy produkcyjne wykorzystywane w poligrafii.

Kwalifikacja PGF.05 

 1. Maszyny cyfrowe wykorzystywane do drukowania;
 2. Zasady doboru maszyny do potrzeb projektu oraz materiału na jakim projekt ma być wykonany;
 3. Przygotowanie maszyn oraz urządzeń, znajomość zasad obsługi;
 4. Wykańczanie projektów graficznych, by można je było wydrukować w dobranym wcześniej urządzeniu;
 5. Obsługa drukarki 3D, przygotowanie obrazu modelu do wydruku, wykorzystanie odpowiedniego programu graficznego;
 6. Programy komputerowe wspomagające procesy drukowania cyfrowego;
 7. Metody oraz narzędzia służące do kontroli jakości wydruków, analiza wyników wykonanej kontroli;
 8. Wykonanie wydruku projektów graficznych: przygotowanie projektu z uwzględnieniem parametrów narzędzi do drukowania;
 9. Obsługa programu z pakietu Adobe InDesign (program do składania prac do wydruku wykorzystywany przy projektowaniu różnych materiałów reklamowych)
 
 
 
 
 
Skip to content