Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

 • TECHNIKUM NR 24,
 • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

Egzaminy zawodowe

Informacje dotyczące egzaminów zawodowych:

Zagadnienia zawodowe przygotowujące do egzaminów:

Technik Informatyk

Kwalifikacja INF.02 – “Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych”

 1. Podstawowe pojęcia związane z elektryką oraz systemami liczbowymi wykorzystywanymi w dziedzinie informatyki;
 2. Układy cyfrowe wykorzystywane do budowy sprzętu komputerowego (budowa komputerów oraz samodzielny ich montaż z dostępnych części);
 3. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy – instalowanie oraz konfigurowanie systemu operacyjnego Windows 10/ Linux;
 4. Podstawowe zagadnienia związane z lokalną siecią komputerową;
 5. Urządzenia, które tworzą sieć, nauka prawidłowego wykorzystywania i poprawnego konfigurowania sieci, wykrywania i usuwania awarii;
 6. Środowisko wykorzystywane w codziennej pracy w firmach tj. komputery ze specjalnym, serwerowym oprogramowaniem;
 7. Umiejętność instalacji oraz konfiguracji serwerów;
 8. Przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie związanym z:
  – administracją oraz zarządzaniem sieciami komputerowymi;
  – administracją i zarządzaniem systemami operacyjnymi, w tym oprogramowaniem serwerowym;
  – serwisowaniem i naprawą komputerów.

Kwalifikacji INF.03 – “Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 1. Podstawowy język programowania ( język C++);
 2. Programowanie różnego rodzaju aplikacji na komputer, aplikacji mobilnych czy aplikacji webowych (internetowych);
 3. Tworzenie baz danych i zarządzanie nimi (języki zapytań z rodziny SQL: MySQL, PostgreSQL);
 4. Tworzenie strony internetowej (strony z wykorzystaniem języka HTML i CSS, oraz strony wykonywane w języku JavaScript, PHP, Joomla

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 1. Podstawy grafiki komputerowej, projektowanie materiałów graficznych, narzędzia pracy, palety kolorów;
 2.  Sposoby pozyskiwania materiałów graficznych;
 3. Prawo do własności intelektualnej projektu;
 4. Program Photoshop;
 5. Różnica między grafiką rastrową, a grafiką wektorową;
 6. Program Illustrator;
 7. Równoczesne wykorzystywanie kilku narzędzi;
 8. Projektowanie różnych materiałów graficznych (np.: logo firmy);
 9. Przygotowanie tekstu do druku zgodnie z istniejącymi standardami;
 10. Sposób przygotowania publikacji do druku, rozróżnianie materiałów poligraficznych;
 11. Cechy, parametry oraz prawidłowe składanie materiałów poligraficznych;
 12. Rodzaje druku specjalistycznego (np. druk offsetowy, sitodruk);
 13. Systemy produkcyjne wykorzystywane w poligrafii.

Kwalifikacji PGF.05 –  „Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

 1. Maszyny cyfrowe wykorzystywane do drukowania;
 2. Zasady doboru maszyny do potrzeb projektu oraz materiału na jakim projekt ma być wykonany;
 3. Przygotowanie maszyn oraz urządzeń, znajomość zasad obsługi;
 4. Wykańczanie projektów graficznych, by można je było wydrukować w dobranym wcześniej urządzeniu;
 5. Obsługa drukarki 3d, przygotowanie obrazu modelu do wydruku, wykorzystanie odpowiedniego programu graficznego;
 6. Programy komputerowe wspomagające procesy drukowania cyfrowego;
 7. Metody oraz narzędzia służące do kontroli jakości wydruków, analiza wyników wykonanej kontroli;
 8. Wykonanie wydruku projektów graficznych: przygotowanie projektu z uwzględnieniem parametrów narzędzi do drukowania;
 9. Obsługa programu z pakietu Adobe InDesign (program do składania prac do wydruku wykorzystywany przy projektowaniu różnych materiałów reklamowych)
 
Skip to content