Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

 • TECHNIKUM NR 24,
 • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

Ogłoszenia i przetargi

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego (pobierz)

Remont korytarza I p w budynku głównym Zespołu Szkół nr 26

 

„Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na remont korytarza I p w budynku głównym Zespołu Szkół nr 26

  przy ul. Urbanistów 3, 02-397 Warszawa.”

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego nr 2/2024 w załącznikach poniżej.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego – dokument PDF

“Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi dotyczącej OCHRONY OSÓB I MIENIA POLEGAJĄCEJ NA DOZOROWANIU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26 od dnia 01.04.2024 do 31.12.2024w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok 2024”

w załączeniu:

Unieważnienie postępowania (pobierz plik)

“Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi dotyczącej OCHRONY OSÓB I MIENIA POLEGAJĄCEJ NA DOZOROWANIU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok 2024”

W załączeniu:

 • Zapytanie ofertowe,
 • Formularz ofertowy,
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 • Wzór umowy
 • Zał. nr 1 do umowy – WYLICZENIA
 • Zał. nr. 2 do umowy  – Tabela służby
 • Zał. nr. 3 do umowy – opis prac
 • Zał. nr. 4 do umowy – kontrola ruchu osobistego

Dokumenty do pobrania (pobierz pliki)

informacja o rozstrzygnięciu zamówienia - dokument PDF

„Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi dotyczącej OCHRONY OSÓB I MIENIA POLEGAJĄCEJ NA DOZOROWANIU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3″

W załączeniu:

 • Zapytanie ofertowe,
 • Formularz ofertowy,
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 • Wzór umowy
 • Zał. nr 1 do umowy – WYLICZENIA
 • Zał. nr. 2 do umowy  – Tabela służby
 • Zał. nr. 3 do umowy – opis prac
 • Zał. nr. 4 do umowy – kontrola ruchu osobistego
Dokumenty do pobrania

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty, na najem powierzchni na prowadzenie BUFETU SZKOLNEGO, w Zespole Szkół Nr 26, ul. Urbanistów 3 w Warszawie”.

W załączeniu:

 • Zaproszenie do składania ofert,
 • Formularz oferty,
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną,
 • Klauzula informacyjna,
 • Wzór umowy.

Dokumenty do pobrania.


informacja o rozstrzygnięciu zamówienia - dokument PDF

„Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi dotyczącej OCHRONY OSÓB I MIENIA POLEGAJĄCEJ NA DOZOROWANIU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3″

W załączeniu:

 • Zapytanie ofertowe,
 • Formularz ofertowy,
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 • Wzór umowy
 • Zał. nr 1 do umowy – WYLICZENIA
 • Zał. nr. 2 do umowy  – Tabela służby
 • Zał. nr. 3 do umowy – opis prac
 • Zał. nr. 4 do umowy – kontrola ruchu osobistego
Dokumenty do pobrania

„Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowo budowlanych w świetlicy 112,48 m2, korytarza przed świetlicą oraz pomieszczenia przy świetlicy- przebieralnia WF dziewczyn 13,20 m2. Pomieszczenia znajdują się na parterze budynku Zespołu Szkół Nr 26 przy ul. Urbanistów 3 w Warszawie” .
Dokumentacja do pobrania:
  » Zapytanie ofertowe, (plik .pdf)
  » Formularz oferty, (plik .docx)
  » Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, (plik .docx)

Skip to content