ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

W dniach 16.07 – 24.07 kandydaci zakwalifikowani do Technikum nr 24 muszą dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o egzaminie;
  2. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy;
  3. Kartę zdrowia;
  4. 3 zdjęcia;
  5. Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie szkoły.
UWAGA! Przyjmujemy tylko komplet dokumentów!
Telefon w sprawach rekrutacji: 519-139-451

Niezłożenie w odpowiednim terminie, któregokolwiek
z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Kandydatów prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia (format WORD).

Kandydatów do liceum (ul. Pilota Skarżyńskiego) prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia liceum (format WORD).

Drodzy uczniowie, dostępny już jest harmonogram egzaminów poprawkowych w naszym technikum.

Nauczyciele

L.p. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
1 Andrzychowska Marta przedmioty zawodowe
2 Augustyniak Marek przedmioty zawodowe
3 Boniecki Arkadiusz język polski
4 Brejnak Monika matematyka, matematyka rekreacyjna
5 Dujka Agnieszka matematyka, matematyka rekreacyjna
6 Dynowska Bożena biblioteka
7 Figura Robert przedmioty zawodowe
8 Głowicka Magdalena informatyka
9 Grabowska Halina chemia, przyroda, przedmioty zawodowe
10 Krawczyk Barbara wychowanie fizyczne
11 Kowalski Jacek matematyka, matematyka rekreacyjna
12 Kraszewski Andrzej język angielski
13 Kubiś Anetta historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
14 Kublik – Rutkowska Beata język rosyjski
15 Kulik Milena wychowanie fizyczne
16 Kwieciński Włodzimierz religia
17 Łusiak Andrzej informatyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, ekonomia w praktyce, podstawy przedsiębiorczości
18 Leszczyński Łukasz przedmioty zawodowe
19 Maciejko Małgorzata język niemiecki
20 Majchrzak Anna przedmioty zawodowe
21 Malicka Monika logopeda
22 Marciniak Roman wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
23 Mataczyńska Lucyna język angielski
24 Matysiak – Gorol Maria przedmioty zawodowe
25 Mościcka-Filipczak Wiesława język polski
26 Nowak Maciej wychowanie fizyczne
27 Nurowski Piotr pedagog
28 Parszewska Agata matematyka, matematyka rekreacyjna
29 Pastuszko Izabela geografia, ekologia, przedmioty zawodowe
30 Pilarska Magdalena język angielski
31 Przybylska Zofia geografia, przedsiębiorczość, przedmioty zawodowe
32 Pszczółkowska Dorota język niemiecki
33 Rokicka Barbara język polski
34 Roś Anna pedagog
35 Rudyk Daniela historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze
36 Samolewicz Klaudia język angielski
37 Sikorski Paweł przedmioty zawodowe
38 Siudalska Iwona język polski
39 Socha Aneta psycholog
40 Stawarz Urszula historia, wiedza o społeczeństwie
41 Stecka Monika wychowanie fizyczne
42 Stępień Agata
biologia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie
43 Szaniawska-Klimiuk Agata pedagog
44 Szewczuk Izabella  wychowanie fizyczne
45 Szydłowska Agata geografia
46 Szymborska Marzanna pedagog
47 Śliwowska Urszula język francuski
48 Śniecińska Agata fizyka
49 Talarek Katarzyna  przedmioty zawodowe
50 Tomczyk Dorota język polski
51 Turek Radosław  informatyka, wychowanie fizyczne
52 Tuziński Rafał  historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
53 Wawrzos Krzysztof wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości
54 Winiarski Radosław przedmioty zawodowe
55 Wozich Norbert  przedmioty zawodowe
56 Wydrzyńska Ewa  religia, etyka
57 Ziemińska Agata  matematyka, matematyka rekreacyjna

 


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/