ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Dokumenty dotyczące zmiany preferencji szkoły w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 składamy do:

Technikum nr 24 przy ul. Urbanistów 3

LXIX LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 przy ul. Skarżyńskiego 8

po wcześniejszym kontakcie z dotychczasową szkołą pierwszego wyboru

Niezłożenie w odpowiednim terminie, któregokolwiek
z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Technikum

 Technikum nr 24
Nauka w technikum trwa 4 lata.

Tegorocznym absolwentom gimnazjum proponujemy następujące profile kształcenia

Zawód: Technik informatyk

  • Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
  • Języki obce: język angielski – obowiązkowy

język niemiecki, język rosyjski – do wyboru
Przedmioty punktowane: j. polski, j. angielski, informatyka, matematyka,
(w przypadku braku j. angielskiego inny język wpisany na świadectwie jako obowiązkowy)
   Egzaminy z kwalifikacji zawodowych:
 EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń      
             peryferyjnych i sieci
 EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami  internetowymi   
              i bazami danych

  • Praktyki zawodowe w Polsce i za granicą
  • Perspektywy pracy m.in.

          – firmy informatyczne   
          – instytucje wykorzystujące pracę przy  komputerze
          – możliwość założenia własnej firmy


 

Zawód: Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

  • Przedmioty rozszerzone: język angielski, wiedza  o społeczeństwie
  • Języki obce: język angielski – obowiązkowy;
  • Język niemiecki, język rosyjski – do wyboru

Przedmioty punktowane: j. polski, j. angielski, matematyka, plastyka
(w przypadku braku j. angielskiego inny język wpisany na świadectwie jako obowiązkowy)
   Egzaminy z kwalifikacji zawodowych:
  AU.54  Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych  i publikacji cyfrowych
  AU.55  Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
 Praktyki zawodowe w Polsce i za granicą

  • Perspektywy pracy m.in.

                     – agencje reklamowe
                    –  wydawnictwa
                    – drukarnie
                    – możliwość założenia własnej firmy
                    – firmy zajmujące się dokumentacją


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/