ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Harmonogram egzaminów poprawkowych

Informacje dla absolwentów szkół podstawowych
REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo!
Informujemy że placówka od dnia 25 marca 2020 r. pracuje zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wolontariat

wolontariat logo zs26

CO ZNACZY BYĆ WOLONTARIUSZEM


W Polsce wolontariat nie jest popularnym sposobem spędzania wolnego czasu. Młodzież woli telewizję i komputer. Nie zdaje sobie sprawy, że niesienie pomocy innym może być równie przyjemne. Robiąc dla kogoś coś dobrego, pomagamy również sobie.
Z przeprowadzonych badań wynika, że nie jesteśmy społeczeństwem obywatelskim. Tylko nieco ponad 11% Polaków poświęciło w tym roku czas na pracę charytatywną. To zaś kilkakrotnie mniej niż w Niemczech ( 34 %), USA ( 56 %) czy Irlandii( 33 %).


Skąd wziął się wolontariat?


Trudno odgadnąć, kiedy pojawił się wolontariat. Być może maczał w tym paluszki już człowiek jaskiniowy. Wolontariat jest nowym spojrzeniem na pracę społeczną. W Polsce istnieje długoletnia tradycja pracy społecznej, wzajemnej pomocy, angażowania się w problemy innych. Osoby działające na tym polu określano mianem społeczników, altruistów. W związku z tym – pytanie: czy uzasadnione jest wprowadzenie nowej nazwy – wolontariusz? Za zmianą przemawia fakt wielu negatywnych skojarzeń związanych z pracą społeczną, a ściślej – z czynami społecznymi, które nie zawsze były dobrowolne i najczęściej nie przynosiły korzyści. Drugi argument za wprowadzeniem nowej nazwy to mimo wszystko troszkę inne treści, które niesie wolontariat. Na początku lat 80 zrodziła się nowa, w sensie organizacji, struktur i metod pracy, formuła wolontariatu. I choć jest on obecnie dość powszechny, nie można traktować go w kategoriach stałej pracy.
Wolontariat, to dobrowolne i bezinteresowne działanie na rzecz innych. Wolontariusz nie oczekuje w zamian niczego, nieraz nawet wdzięczności. Wolontariat ma wiele do zaoferowania. Uczy wewnętrznej dyscypliny, poważnego traktowania drugiego człowieka, życzliwości, dojrzałości, odporności, wrażliwości, no i pokory. Wśród zarejestrowanych wolontariuszy można spotkać emerytów 20 %, osoby pracujące zawodowo 15 % i bardzo młodych ludzi – licealistów, studentów 65 %.
Wolontariat w Polsce opiera się przede wszystkim na młodzieży ( w innych krajach, wolontariuszami są wszyscy ci, którzy tylko mogą pomagać innym). Współczesny wolontariusz to nie tylko opiekun i pomoc dla osoby chorej czy niepełnosprawnej. Dzięki wolontariuszom możliwe jest zorganizowanie takich akcji jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbiórki środków dla osób potrzebujących. Wolontariusze wyjeżdżają z konwojami Polskiej Akcji Humanitarnej. Pomagają przy usuwaniu skutków kataklizmów, organizują Pola Nadziei.
Taki wolontariat określa się jako akcyjny. Wolontariusze zatrudniani wówczas są przy jednorazowej albo cyklicznej akcji, odbywającej się raz na pół roku lub raz na kwartał.


Opracowała Agata Śniecińska


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/