ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Harmonogram egzaminów poprawkowych

Informacje dla absolwentów szkół podstawowych
REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo!
Informujemy że placówka od dnia 25 marca 2020 r. pracuje zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wolontariat

wolontariat logo zs26

KTO MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM


Wolontariuszem może być każdy, bez względu na wiek, płeć, wyznanie, status majątkowy, wykształcenie, rasę. Wszyscy, którzy chcą dobrowolnie i bezpłatnie nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna – nie tylko w sferze pomocy społecznej, ale i w każdej innej dziedzinie życia. Wolontariuszem może być ten, kto chce i jest w stanie świadomie działać na rzecz innych.
Najczęściej deklarowane przez wolontariuszy motywacje do działania to chęć pomocy ludziom w trudnej sytuacji życiowej, chęć zdobycia nowych doświadczeń i poznania różnych środowisk, możliwość sprawdzenia się. Bycie wolontariuszem, to tak naprawdę samorealizacja. To my chcemy pomagać, to my chcemy wyjść naprzeciw innym ludziom.
Wolontariusz może pracować w schroniskach dla bezdomnych zwierząt. Praca polega na pomocy przy zwierzętach, trzeba, więc wykazać się niebywałą komunikatywnością w stosunku do nich. Trzeba być cierpliwym i kochać czworonogi. Można też wziąć udział w programie Fundacji Batorego „Starszy brat, starsza siostra”, który polega na tym, że młodzi ludzie – licealiści czy studenci opiekują się po kilka godzin w tygodniu młodszymi od siebie dziećmi, które takiej właśnie pomocy potrzebują. Pomagają im odrabiać lekcje, chodzą z nimi na spacery, do kina, rozmawiają. Po prostu są starszym rodzeństwem. Na uwagę zasługują również wolontariusze, którzy pomagają żyć, nauczając o Bogu i nie tylko. Misjonarze – wolontariusze pracują wszędzie tam, gdzie ich pomoc – w domach dziecka, w grupach terapeutycznych czy w szpitalach, jest po prostu niezbędna. Niosą pomoc, począwszy od edukacji, na pracach fizycznych kończąc.
Wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża są jedną z najliczniejszych grup, wśród nich są honorowi dawcy krwi. Oddawanie krwi jest formą wolontariatu, tylko w stosunku do osób, które dobrowolnie, z własnej, a nie przymuszonej woli, stale oddają krew, jak również promują tego rodzaju akcje. Od mniej więcej pięciu lat obserwuje się wzrost liczby młodzieży, która oddaje krew. Nie są to tylko studenci, ale też i uczniowie ostatnich klas szkół średnich.
W Polsce działa około 20 tysięcy pozarządowych organizacji skupiających wolontariuszy, w tym 6 tysięcy zajmujących się pomocą społeczną. Szacuje się, że w akcje organizacji pozarządowych, między innymi takie jak Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Sprzątanie Świata czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zaangażowanych jest około 3 mln osób.
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu jest „skrzynką kontaktową”, umożliwiającą z jednej strony znalezienie miejsca pracy dla wolontariuszy, z drugiej ułatwiającą pozyskanie ochotników do wykonywania określonych zadań na rzecz organizacji czy pomocy osobom indywidualnym.
Centrum Wolontariatu: 00 – 150 Warszawa ul. Nowolipie 9/11, tel. 635-27-73
Fundacja „Świat na Tak” organizuje dla chętnych bezpłatne szkolenia, podczas których w formie wykładów i warsztatów przekazywana jest niezbędna dla wolontariuszy wiedza z zakresu psychologii, medycyny, prawa i pedagogiki.
Fundacja „Świat na Tak”: Warszawa al. J.Ch.Szucha 27, tel. 629-35-75
Stowarzyszenie „Dzielimy się tym, co mamy” serdecznie zaprasza do siedziby, która mieści się w Warszawie ul. Nowolipie 6, tel.(0)902 240 94.
Milionom ludzi na całym świecie, którzy dobrowolnie pomagają chorym i biednym, poświęcony jest obchodzony 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
Święto zostało ustanowione w 1986 roku.


Opracowała Agata Śniecińska

 


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/