Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

  • TECHNIKUM NR 24,
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

WYJAZDY MŁODZIEŻY DO MIEJSC PAMIĘCI NA TERENIE GÓRNEJ AUSTRII

W maju 2006 roku po raz pierwszy nasza szkoła wzięła udział we wspólnym międzynarodowym polsko – niemieckim projekcie realizowanym we współpracy z Międzynarodowym Komitetem Mauthausen-Gusen oraz Klubem Byłych Politycznych Więźniów Obozów Koncentracyjnych Mauthausen – Gusen. Projekt nosił tytuł: „Niemiecka i polska młodzież śladami więźniów obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen” W tygodniowych warsztatach w Mauthausen w Austrii młodzieży naszej szkoły, uczniowie gimnazjum z Werder/k. Poczdamu oraz studenci z uczelni z Poczdamu poznawali historię powstania i funkcjonowania w Mauthausen obozu koncentracyjnego oraz sieci powiązanych z nim podobozów w Melku i Ebensee. W sumie naziści w czasie II wojny stworzyli na terenie górnej Austrii sieć ponad 50 miejsc zgłady. Efektem wspólnego pobytu był udział wszystkich uczestników warsztatów oraz byłych więźniów obozu w Marszu Pamięci drogą, którą szli więźniowie od stacji kolejowej do obozu.( ok. 6 km). Uczestnicy warsztatów wykonali też pamiątkową tablicę na której narysowali trasę przemarszu więźniów do obozu. We wrześniu młodzież i nauczyciele, którzy uczestniczyli w warsztatach w Austrii przygotowali autorską wystawę zatytułowaną: „Tych tragicznych lat nie da się zapomnieć”. Jej uroczyste otwarcie zgromadziło wielu byłych więźniów obozów Mauthausen, Gusen, Ebensee- członków Klubu Mauthausen-Gusen. Przybyli partnerzy z Niemiec, uczniowie z Ernst-Hackel Gymnasium oraz przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu Mauthausenowskiego z Berlina. Zaproszenie przyjęli też przedstawiciele władz dzielnicy Ochota. Podczas uroczystości szkoła została odznaczona Złotym Medalem opiekuna miejsc Pamięci Narodowej. Przyznanym przez Radę Pamięci Walk i Męczeństwa za opiekę nad miejscami walk i męczeństwa.
W 2007 r. realizowany był projekt „Żyjemy tak długo jak Ci, co o nas pamiętają” – śladami losów byłych więźniów obozu koncentracyjnego Mauthausen- Gusen. Brała w nim udział kolejna grupa uczniów naszej szkoły wraz z uczniami z Ernst-Hackel-Gymnasium z Werder/Havel. Celem projektu były warsztaty poświęcone badaniu życiorysów polskich i niemieckich więźniów obozu koncentracyjnego Mauthausen–Gusen. Uczniowie zbierali podczas spotkań z byłymi więźniami wspomnienia, by je spisać i zaprezentować podczas przygotowanej z tej okazji wystawie. Pierwszym miejscem realizacji projektu była Warszawa. Tu w marcu gościła grupa z Werder. Młodzież miała okazje nie tylko poznać byłych więźniów, ale również zwiedzić historyczne miejsca stolicy związane z Powstaniem Warszawskim i okupacją. Następnie uczestnicy projektu spotkali się w maju w Mauthausen na Marszu Pamięci- obchodach 62 rocznicy wyzwolenia obozów koncentracyjnych Mauthausen- Gusen. Podsumowanie projektu odbyło się w Berlinie w listopadzie 2007 r., gdzie uczniowie zaprezentowali przygotowaną wystawę oraz pantomimę „Jeden dzień w obozie”. Wystawa spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem wśród niemieckiej części widowni stąd w kolejnych miesiącach była prezentowana w innych niemieckich miastach. W 2008r. i 2009 r. realizowane były kolejne projekty. Do grupy uczestników dołączyli wówczas uczniowie Gimnazjum Nr 16 im. Bohaterów Barykady Września. Celem był wspólny z byłymi więźniami wyjazd do miejsc pamięci na terenie górnej Austrii. Podsumowaniem projektu był biuletyn, który na uroczystym spotkaniu we wrześniu otrzymali kombatanci z Klubu Byłych Politycznych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Mauthausen – Gusen. W 2008 r. w Ebensee została odsłonięta tablica pamiątkowa „Pamięci 2499 polskich więźniów, którzy pracowali w niemieckim obozie koncentracyjnym Ebensee I zostali zamordowani…”. Po uroczystościach wspólnie z byłymi więźniami uczniowie spotkali się nad jeziorem, gdzie była okazja do rozmów i wspomnień. Poprzez bezpośredni kontakt ze świadkami historii w miejscach ich kaźni, młodzież mogła poszerzyć swoją wiedzę o okresie II wojny i związanej z nią ludobójstwem, a także lepiej zrozumieć istotę systemu totalitarnego jakim był nazizm. Wyjazd łączył się też ze zwiedzaniem po drodze wielu miast i miasteczek min. średniowiecznego klasztoru w Melk, domu Mozarta, katedry św. Szczepana czy parku Schönbrunn. Uczniowie zwiedzili też Pragę, Linz i Wiedeń.
W maju 2010 r. kolejna grupa młodzieży z Zespołu Szkół Nr 26, Gimnazjum Nr 16 im. Bohaterów Barykady Września wraz z kombatantami z Klubu Byłych Politycznych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Mauthausen – Gusen – wzięła udział w projekcie: „Nigdy dotąd w dziedzinie ludzkich konfliktów, tak wielu nie zawdzięczało tak wiele nielicznym” (Winston Churchill) – w hołdzie pomordowanym w obozach koncentracyjnych Mauthausen – Gusen.” Znów wszyscy spotkali się w miejscach zagłady na terenie Austrii, by wspólnie oddać hołd pomordowanym tu nie tylko obywatelom polskim, ale wszystkim ofiarom nazistowskiego terroru. Wyniki pracy powstałe podczas realizacji projektu zostały przedstawione w postaci bazy danych, gdzie zawarte zostały informacje o byłych więźniach i ich losach w formie wspomnień wraz ze zdjęciami.
W 2011 r. wraz z Gimnazjum Nr 16 im. Bohaterów Barykady Września i Klubem Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Mauthausen – Gusen zrealizowaliśmy projekt „Ludzkość musi położyć kres wojnie, bo inaczej wojna położy kres ludzkości.” (John Fitzgerald Kennedy) – podróż do miejsc pamięci w Górnej Austrii. Międzynarodowe spotkania odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu pamięci historycznej i są ważną częścią budowania pokojowego, otwartego i pozbawionego uprzedzeń społeczeństwa. Tak jak w latach ubiegłych uczestnicy projektu spotkali się z zaprzyjaźnioną grupą gimnazjalistów z Ernst-Hackel-Gymnasium z Werder/Havel. W Mauthausen miało miejsce otwarcie wystawy „Człowiek, człowiekowi …”, uroczystość uświetnił występ młodzieży, która recytowała wiersze w języku polskim i niemieckim. Podobnie przebiegały uroczystości rocznicowe wyzwolenia obozu w Gusen. Tu również uczniowie wystąpili z recytacją wierszy. Podsumowaniem projektu było wydanie specjalnego numeru Niezależnego Miesięcznika Młodzieży „Korniszon”, który niemal w całości został poświęcony tematyce martyrologii więźniów obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen i historii powstania zbrodniczego systemu nazistowskiego na terenie Austrii. 5 września 2011 r. podczas podsumowania projektu wszyscy uczestnicy oraz byli więźniowie otrzymali przygotowany z tej okazji egzemplarz „Korniszona”. Miesięcznik został wysłany bezpośrednio do szkół i placówek oświaty i kultury na terenie Ochoty. Średnia liczba odbiorców wyniosła około 3000 czytelników.
W maju 2012 r. po raz szósty grupa 25 uczniów naszej szkoły i Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku realizowała projekt zatytułowany – „Dzieci ofiary wojny”. Młodzież uczestniczyła wraz z kombatantami i międzynarodową społecznością w obchodach 67 rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Mauthausen – Gusen. Program wyjazdu oprócz udziału w uroczystościach na terenach byłych obozów koncentracyjnych: Mauthausen, Gusen, Ebensee i Melk, zawierał zwiedzanie min. czeskiej Kutnej Hory, Pragi i Mikulowa oraz austriackiego Linz, Salzburga, Bad Ischl, Sankt Florian, Melku i Wiednia. Program zakładał cele edukacyjno-wychowawcze jak poszerzenie wiedzy historycznej i geograficznej młodzieży z zakresu II wojny światowej oraz historii i kultury ziem czeskich i austriackich. Młodzi uczestnicy jednocześnie dokumentowali swój pobyt wykorzystując dostępność sprzętu multimedialnego.
Bardzo ważnym celem uczestnictwa we wszystkich dotąd zrealizowanych projektach jest zamanifestowanie przynależności narodowej – Polacy byli jedną z najliczniejszych nacji, jaką hitlerowcy poddali eksterminacji w obozach Mauthausen–Gusen. Dlatego nasza młodzież, wspólnie z ocalałymi więźniami w galowych strojach z dumą niesie na uroczystościach sztandar szkoły, asystuje kombatantom wysoko nad głowami wznosząc flagi państwowe. Każda obecność młodzieży w miejscach pamięci jest wpisana w cele wychowania patriotycznego, które szkoła nasza nosząc imię „Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944” ma wpisane w swoim statucie. Wszystkie powyższe działania są zawsze skrupulatnie wypełniane przez uczniów z dumą i pokorą wobec tych, którym składają hołd pamięci. Ponadto spotkania w międzynarodowym gronie wymagają przełamywania barier językowych i zacieśniają międzypokoleniowe więzi.
„Być prawdziwie wolnym to szanować wolność drugiego człowieka” – podróż do miejsc pamięci w Górnej Austrii to tytuł projektu realizowanego w roku 2015r.

Zapraszamy do obejrzenia albumów z naszych wizyt

Skip to content