Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

  • TECHNIKUM NR 24,
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

Światowy Dzień Bez Papierosa 31.05.23 r. Akcja -Wybierz Jabłko zamiast papierosa

Społeczność  Zespołu Szkół nr 26 włączyła się w przypadającą na 31 maja akcję Światowego Dnia Bez Papierosa. Wybierz jabłko zamiast papierosapod takim hasłem przebiegała akcja celem której, było edukowanie i zachęta do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu. Światowy Dzień Bez Papierosa został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów –

Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 30.05.23 r.

30.05.br. odbyły się zajęcia profilaktyczne z udziałem ratownika medycznego – pani Angeliki Szczygielskiej.  W warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej udział wzięli uczniowie z  klas:  II BI, II DGP, IIEGP, IIIAI, IIIBI i IIICI. W czasie zajęć omówione zostały zagadnienia z: bezpieczeństwa poszkodowanego i ratującego, resuscytacji krążeniowo – oddechowej, wezwania karetki pogotowia, układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Ponadto pani ratownik omówiła metody postępowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia takie jak: omdlenia, padaczka, oparzenia, zranienia, …

Zajęcia profilaktyczne z udziałem uczniów klas pierwszych 24.04.2023 r.

W ramach realizacji zadań profilaktyki o przeciwdziałaniu przemocy i zachowań niepożądanych wśród młodzieży, w środę 24.05.br. uczniowie wszystkich klas pierwszych  wzięli udział w prelekcji z udziałem sierżanta sztabowego Komendy Rejonowej Warszawa 3- panem Jakubem Pacyniakiem. Tematyka spotkania dotyczyła wielu aspektów dotyczących m.in. odpowiedzialność prawnej nieletnich, bezpieczeństwa: w sieci, w przestrzeni publicznej, w szkole, w miejscu

Warsztaty samorządowe dla uczniów klas pierwszych „Nastolatek w samorządzie”

16 maja br. kolejne roczniki uczniów klas pierwszych naszego technikum wzięło udział w warsztacie „Nastolatek w Samorządzie”. Organizowany od 2002 r. przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy projekt, jest skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Warsztaty pomagają uczniom zrozumieć jak skonstruowany jest samorząd terytorialny i czym jest społeczeństwo obywatelskie. Przybliżają działanie Urzędu Miasta, pomagają odnaleźć się w jego strukturze, zmniejszając dystans

Zapal znicz na polskiej mogile

Miło nam poinformować, że przygotowana przez ucznia klasy 4 AI –Mikołaja Liszewskiego prezentacja do międzynarodowego i międzyszkolnego projektu ”Zapal znicz na polskiej mogile”, została doceniona przez dyrektor Szkoły Polskiej im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii -panią  Monikę Pruską. Szkoła pod patronatem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie realizowała jesienią ub.r. wśród placówek oświaty polskiej poza granicami RP – projekt,

Skip to content