Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

  • TECHNIKUM NR 24,
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

DZIEŃ OTWARTY – 18 KWIETNIA 2024
Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

Wycieczka klasy 3EGP na Giełdę Papierów Wartościowych

W środę 3 kwietnia br. uczniowie klasy 3EGP wraz z wychowawczynią – Panią Anną Chmiel, uczestniczyli w wycieczce, której celem była warszawska  Giełda Papierów Wartościowych (GPW). Edukacyjny charakter wizyty związany był z poznaniem historii Giełdy i jej funkcjonowania oraz poznaniem znaczenia Giełdy dla rynku kapitałowego.
Dla lepszego zrozumienia mających tu miejsce rozlicznych transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, takich jak akcje, obligacje czy fundusze inwestycyjne, uczniowie obejrzeli przygotowany materiał filmowy, połączony z multimedialną prezentacją i pogadanką animatora z Fundacji GPW. Ponadto młodzież zwiedziła salę notowań z jej charakterystycznymi symbolami – dzwonem i figurą byka.

Na zakończenie wizyty każdy uczeń mógł sprawdzić zdobytą wiedzę, wypełniając przygotowaną przez pracowników Giełdy Papierów Wartościowych kartę pracy.

Zapraszamy do obejrzenie krótkiej fotorelacji z wycieczki.

Skip to content