Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

  • TECHNIKUM NR 24,
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

DZIEŃ OTWARTY – 18 KWIETNIA 2024
Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

Zajęcia profilaktyczne z udziałem uczniów klas pierwszych 24.04.2023 r.

W ramach realizacji zadań profilaktyki o przeciwdziałaniu przemocy i zachowań niepożądanych wśród młodzieży, w środę 24.05.br. uczniowie wszystkich klas pierwszych  wzięli udział w prelekcji z udziałem sierżanta sztabowego Komendy Rejonowej Warszawa 3- panem Jakubem Pacyniakiem. Tematyka spotkania dotyczyła wielu aspektów dotyczących m.in. odpowiedzialność prawnej nieletnich, bezpieczeństwa: w sieci, w przestrzeni publicznej, w szkole, w miejscu

zamieszkania (w tym mowa nienawiści, hejt ), konsekwencji społecznych niewłaściwych zachowań oraz konsekwencji prawnych wynikających z różnego rodzaju uzależnień.

Skip to content