Zajęcia w dniu 15.09.2022 r.

W czwartek 15.09.2022 r. lekcje odbywają się według planu B – lekcje skrócone od rana.