Zajęcia w dniu 7.09.2023r.

W czwartek 7.09.2023 r. lekcje  według planu C – lekcje skrócone po 3 lekcji. RADA PEDAGOGICZNA –  o godzinie 16:00.