Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

  • TECHNIKUM NR 24,
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

DZIEŃ OTWARTY – 18 KWIETNIA 2024
Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

80 rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową uroczystości na Ochocie 14.02 2022r.

14 lutego br. w 80 rocznicę  przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, przed tablicą upamiętniająca komendanta AK gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” odbyła się uroczystości upamiętniająca pierwszego dowódcę Polskiego Państwa Podziemnego. W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych min. burmistrz dzielnicy Ochota – Dorota Stegienka, Przewodniczący Rady Dzielnicy Ochota – Krzysztof Wojciechowski, zastępca dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie m.st. Warszawy – Zbigniew Pałasz. Swoją obecnością uroczystość uświetnili kombatanci min. ze  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa, środowiska AK IV Obwodu – Ochota: płk. Bogdan Bartnikowski, mjr. Bogusław Nizieński. Wraz z weteranami AK, hołd generałowi Roweckiemu oddał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który przypominając tragiczne losy Komendanta Głównego AK powiedział min.„(…)Wy, Żołnierze Armii Krajowej staliście nieugięcie na straży honoru Rzeczypospolitej. Służyliście Polsce w czasach największej próby dając z siebie wszystko: zdrowie, a nawet – jak Wasze Koleżanki i Koledzy – życie, aby następne pokolenia mogły już żyć w wolnej Polsce. Dziękujemy Wam za te serca ofiarowane Ojczyźnie w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej. Dziękujemy, że jesteście z nami i uczycie nas, jak służyć wolnej Polsce. Dziś, w 80. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową nasze serca biją dla Was.” O niezłomnej postawie żołnierzy polskiego państwa podziemnego i potrzebie podtrzymywania pamięci o nich i ich czynach w swoich przemówieniach mówili również burmistrz dzielnicy Ochota – Dorota Stegienka i płk. Bogdan Bartnikowski, który jako kilkunastoletni chłopak pełnił funkcję łącznika podczas Powstania Warszawskiego i wraz z mamą trafił do obozu koncentracyjnego w Auschwitz.
Naszą szkolną delegację na czele z dyrektorem Zespołu Szkół nr 26 – p. Romanem Marciniakiem i  p. Anettą Kubiś reprezentowali uczniowie z klas: 1AI, 1BI, 2AI, 3AI,3BI,3GGP, 3FG i 4CT. Uczniowie asystowali w pocztach sztandarowych Środowisk kombatanckich: Byłych Politycznych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Mauthausen – Gusen oraz  Żołnierzy AK- IV Obwód Ochota.
Uroczystość zakończyło rozdanie kombatantom i uczestnikom uroczystości biało-czerwonych przypinek z symbolem Polski Walczącej, które UdSKiOR przygotował z okazji tegorocznej 80. rocznicy przekształcenia ZWZ w AK.
Na zakończenie uroczystości pod tablicą gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” złożone zostały kwiaty.

Skip to content