Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

  • TECHNIKUM NR 24,
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

DZIEŃ OTWARTY – 18 KWIETNIA 2024
Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

Pierwsza Międzyszkolna Konferencja Nauczycieli kierunku „Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej” Zespól Szkól nr 26 – 6.10.2023 r.

W piątek, 06.10.br w naszej szkole, która była organizatorem, odbyła się Pierwsza Międzyszkolna Konferencja Nauczycieli zawodu „Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej”. Było to pierwsze z cyklu planowanych spotkań z udziałem nauczycieli zawodu oraz przedstawicieli branży poligraficznej.Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Prezes Polskiej Izby Druku- p. Jacek Kuśmierczyk, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dzielnicy Ochota- p. Krzysztof Grochowski, przedstawiciele firm: Prografix sp. z o.o., Quad/Graphics Europe sp. z o.o., Drukarnia Wydawnictw Specjalnych, Copy General sp. z o.o., IT Media oraz nasz partner w dziedzinie maszyn drukujących – Merkator sp. z o.o. wraz z firmą Canon Polska. Zaproszenie przyjęli również nauczyciele z ośmiu szkół kształcących w zawodzie Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej z województwa Mazowieckiego. Serdeczne podziękowania kierujemy do „Świata Druku” oraz „Świata Poligrafii Professional” za objęcie przez obie firmy  medialnej opieki patronackiej nad wydarzeniem i szkołą.

Celem przewodnim konferencji było min:. nawiązanie bliższej współpracy szkół i firm branży poligraficznej, poznanie oczekiwań i wymiana doświadczeń zawodowych, prezentacja innowacyjnych rozwiązań. Poznanie oczekiwań wobec uczniów –praktykantów oraz wymagań stawianych podczas rekrutacji młodych pracowników do pracy w branży poligraficznej.

Panel konferencji obejmował 3 części. Po powitaniu zebranych i otwarciu  spotkania przez Dyrektora ZS nr 26 –p. Romana Marciniaka głos, zabrali nauczyciele – w imieniu gospodarzy p. Paweł Sikorski (pomysłodawca i koordynator konferencji) oraz  przybyli goście ze szkół mazowieckich. W pierwszej części konferencji głos zabrali też przedstawiciele zaproszonych firm. Druga część dotyczyła prezentacji ich ofert dla szkół. Ostatnia 3 cześć przeznaczona na rozmowy uczestników panelu i nawiązania min. kontaktów. W konferencji wzięło łącznie udział trzydzieści trzy osoby, w obsłudze pomagali  chętni uczniowie z klasy 4 EGP. Liczymy, że uczestniczący w spotkaniu, tak przedstawiciele szkół jak, firm branży poligraficznej nawiązali kontakty które zaowocują w przyszłości dobrą współpracą.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji.

Skip to content