Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

  • TECHNIKUM NR 24,
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

Uroczyste otwarcie wystawy „Pamięć i Tożsamość” w ZS nr 26 7.10.2022 r

7 października br. Dyrektor Zespołu Szkół nr 26 pan Roman Marciniak oraz Dyrektor Zarządzający Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)- pan Dariusz Pawłoś wspólnie otworzyli  w naszej szkole wystawę „Pamięć i Tożsamość”.

Miejsce wystawy poświęconej ofiarom niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück i Gusen nie było przypadkowe. Od ponad 16 lat trwa współpraca ZS nr 26 z Klubem Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Mauthausen – Gusen. Szkoła przez ten czas angażowała się w wiele projektów podtrzymujących  pamięci o zbrodniach, jakich hitlerowskie Niemcy dokonały w obozach koncentracyjnych Mauthausen-Gusen na więzionych tam Polakach. Ostatnim (marzec br.) była projekcja filmu w reżyserii p.  Marka Zająca pt.: „W czeluściach GUSEN”. Na pokazie gościliśmy wówczas ambasadora Austrii – p.  Andreasa Stadlera, który dziękując za działania na rzecz podtrzymania pamięci historycznej jakie podejmuje szkoła i  dzielnica Ochota wyraził  nadzieję na dalszą  współpracę na tym polu. Na  otwarcie wystawy „Pamięć i Tożsamość” w dniu 7 października przybyli licznie zaproszeni przedstawiciele organów władz państwowych, samorządowych oraz oświatowych. Środowisko byłych więźniów reprezentowali p. Stanisław Zalewski –więzień obozów koncentracyjnych  Auschwitz- Birkenau, Mauthausen, Gusen II i Bergcristal, Przewodniczący Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, p. Jacek Tarasiewicz – Wiceprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Mauthausen, Prezes Klubu Byłych Politycznych Więźniów Obozów Koncentracyjnych Mauthausen – Gusen oraz członkowie Klubu. Zaproszenie przyjęli również: Kierownik Wydziału Kultury Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie – p. Lorenz Barth, Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ –p. Małgorzata Bochwic – Ivanovska, Dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego – p. Bogusław Fidelus, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota – p. Sławomir Umiński, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota – p. Krzysztof Grochowski, Doradca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i przewodniczący Rady dzielnicy Ochota–p. Krzysztof Wojciechowski, Doradca Metodycznego Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli- p. Renata Leszczyńska i Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uczelni Korczaka w Warszawie – p. Barbara Skałaba. Gości powitał dyrektor ZS nr 26 – pan Roman Marciniak, który przypomniał historię współpracy  szkoły  z  Klubem Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Mauthausen – Gusen  i wyraził nadzieję na dalszą współpracę. Następnie do zebranych zwrócił się p. Dariusz Pawłoś-Dyrektor Zarządzający Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Głos zabrali również– p. Lorenz Barth i p. Stanisław Zalewski, który dokonał przecięcia wstęgi i otworzył uroczyście wystawę. Zebrani goście, ale też uczniowie z myślą o których projekt powstał, będą mogli  w najbliższych miesiącach wraz ze swoimi nauczycielami przychodzić tu, by w ramach lekcji historii, j.polskiego czy godzin wychowawczych poznawać historię nazistowskich obozów koncentracyjnych i ich więźniów, a jak ważne są powyższe przedsięwzięcia w podtrzymywaniu pamięci historycznej widać chociażby w treści wpisów pozostawionych w  księdze pamiątkowej.

Bardzo dziękujemy za Waszą obecność i zapraszamy do odwiedzenia wystawy-  Kontakt: ZS nr 26 w Warszawie, tel. 22 823 30 99, e-mail: sekretariat.zs26@eduwarszawa.pl.

Skip to content