Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

  • TECHNIKUM NR 24,
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

DZIEŃ OTWARTY – 18 KWIETNIA 2024
Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

Uroczyste złożenie kwiatów w 100 rocznicę wyboru Gabriela Narutowicza na Urząd Prezydenta II Rzeczypospolitej 9.12.2022r.

9 grudnia 1922r.Gabriel Narutowicz został wybrany na Urząd Prezydenta II Rzeczypospolitej.  Trzy dni po zaprzysiężeniu 16 grudnia 1922 r. zginął od strzału zamachowca, pogrążając w żałobie całe społeczeństwo. W  100 rocznicę tamtych wydarzeń na warszawskiej Ochocie  przy pomniku prezydenta Narutowicza odbyło się uroczyste złożenie kwiatów . W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele  władz miasta p. Ewa Malinowska –Grupińska – przewodnicząca Rady Miasta st. Warszawa,

przedstawiciele władz dzielnicy Ochota -Naczelnik Wydziału Kultury- p. Kinga Wiśniewska, zastępca burmistrza p. Sławomir Umiński i zastępca burmistrza -p. Grzegorz Wysocki. Przedstawiciele lokalnych organizacji, przedstawiciele środowisk Kombatanckich –min. AK IV Obwodu Ochota z p. Bogdanem Bartnikowskim. Licznie przybyły też  delegacje szkół ochockich. Po okolicznościowym przemówieniu pana burmistrza Grzegorza Wysockiego,  przed pomnikiem prezydenta Narutowicza przybyłe delegacje zapaliły znicze i złożyły wiązanki kwiatów. Uczniowie z klasy 4GGP, asystowali w poczcie sztandarowym Klubu Byłych Politycznych Więźniów Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen. Uczniowie z klasy 2AI wraz z panem dyrektorem Romanem Marciniakiem w imieniu szkolnej społeczności złożyli przed pomnikiem prezydenta Narutowicza wiązankę kwiatów.

Skip to content