Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

  • TECHNIKUM NR 24,
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

Uroczystość odsłonięcia murala poświęconego obrońcom Reduty Ordona we wrześniu 1831 r. 29.11.22 r .

29 listopada br. w 192 rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego, na północnej  elewacji budynku przy al. Bohaterów Września 19, został odsłonięty mural poświęcony bohaterskiej obronie Reduty Ordona we wrześniu 1831 roku. Uroczystego odsłonięcia dokonali wspólnie: Burmistrz Dzielnicy Ochota p. Dorota Stegienka, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota

p. Grzegorz Wysocki, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota p. Sławomir Umiński, Przewodniczący Rady Dzielnicy Ochota p. Krzysztof Wojciechowski, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych p. Jan Józef Kasprzyk, wiceprezesi Polskiej Fundacji Narodowej p.Michał Góras i p.Cezary Andrzej Jurkiewicz.

Mural zwycięskiego projektu autorstwa p. Rafała Roskowińskiego przedstawia wojskowych z czasów powstania listopadowego oraz współczesny osprzęt i umundurowanie. Powstał, by upamiętnić bohaterów walki stoczonej 6 września 1831 roku w czasie Powstania Listopadowego. Celem projektu jest przywrócenie należnej czci obrońcom Reduty, a także edukacja historyczna dzieci i młodzieży oraz krzewienie w nich patriotyzmu. (…)Mamy nadzieję, że będzie on stanowił atrakcję historyczno-edukacyjną i bezpośrednio przyczyni się do upowszechniania tradycji narodowej, kształtowania polskości i postaw patriotycznych. Dzięki nowoczesnej formie wyrazu chcemy przyczynić się do rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej – powiedział w trakcie uroczystości wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej p. Michał Góras.

Reduta nr 54, zwana potocznie Redutą Ordona, była najbardziej wysuniętym na przedpolach miasta fragmentem fortyfikacji Warszawy. Dzień przed atakiem generał Józef Bem, dowódca obrony Warszawy, nakazał bronić reduty za wszelką cenę. A w razie niepowodzenia, dowódca – ppor. Julian Konstanty Ordon dostał rozkaz wysadzenia fortyfikacji. Tak też się stało, gdy Rosjanie otoczyli redutę a potem wdarli się do środka, uniemożliwiając odwrót obrońcom obiektu. By przeciwnik nie zdobył składowanej w tym miejscu amunicji, swe życie poświęciło wielu polskich żołnierzy.

Społeczność ZS nr 26 na uroczystości reprezentowała delegacja uczniów z klasy 1CI pod opieką p.  Anetty Kubiś,  młodzież z klasy 4GGP asystowała w poczcie sztandaru Klubu Byłych Politycznych Więźniów Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen. Delegacji przewodniczył  Dyrektor ZS nr 26 p. Roman Marciniak.

Skip to content