Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

  • TECHNIKUM NR 24,
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

DZIEŃ OTWARTY – 18 KWIETNIA 2024
Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

Wizyta ambasadora Austrii w ZS nr 26- projekcja filmu „ W czeluściach Gusen”

W marcu  w naszej szkole gościliśmy ambasadora Austrii – pana  Andreasa Stadlera. Wizyta  dostojnego gościa była związana z pokazem filmu „ W czeluściach GUSEN” w reżyserii pana  Marka Zająca. W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście – członkowie Klubu Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Mauthausen – Gusen- żyjący byli więźniowie oraz  prezes środowiska – p. Jacek Tarasiewicz, Prezes Krajowego  ZK RP i BWP – p. Janusz Maksymowicz, burmistrz Dzielnicy Ochota – p. Dorota Stegienka oraz Przewodniczący Rady Dzielnicy Ochota – p. Krzysztof Wojciechowski.            Gości powitał dyrektor ZS nr 26 – pan Roman Marciniak, który przypomniał historię współpracy  szkoły  z  Klubem Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Mauthausen – Gusen.

W tym roku minie 16 lat, kiedy po raz pierwszy nasza szkoła wzięła udział we wspólnym międzynarodowym polsko – niemieckim projekcie realizowanym we współpracy z Międzynarodowym Komitetem Mauthausen-Gusen oraz Klubem Byłych Politycznych Więźniów obozów koncentracyjnych Mauthausen – Gusen. Projekt nosił tytuł: „Niemiecka i polska młodzież śladami więźniów obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen”. W tygodniowych warsztatach w Mauthausen w Austrii  młodzieży naszej szkoły, uczniowie  gimnazjum z Werder/k. Poczdamu oraz studenci z uczelni z Poczdamu poznawali historię  powstania i funkcjonowania w Mauthausen obozu koncentracyjnego oraz sieci powiązanych z nim podobozów w Melku, Gusen i Ebensee. W sumie naziści w czasie II wojny stworzyli na terenie górnej Austrii sieć ponad 50 miejsc zgłady. Efektem wspólnego pobytu był udział wszystkich uczestników warsztatów oraz byłych więźniów obozu w Marszu Pamięci drogą, którą szli więźniowie od stacji kolejowej do obozu.( ok. 6 km). We wrześniu 2006 r. młodzież i nauczyciele, którzy  uczestniczyli w warsztatach w Austrii przygotowali autorską wystawę zatatuowaną: „Tych tragicznych lat nie da się zapomnieć”. Jej uroczyste otwarcie zgromadziło wielu byłych więźniów obozów Mauthausen, Gusen, Ebensee- członków Klubu Mauthausen-Gusen przyjechali partnerzy z Niemiec, uczniowie z Ernst-Hackel Gymnasium, przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu Mauthausenowskiego z Berlina. Zaproszenie przyjęli też przedstawiciele ówczesnych władz dzielnicy Ochota. Podczas uroczystości szkoła została odznaczona Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Przyznanym przez  Radę Pamięci Walk i Męczeństwa za opiekę nad miejscami walk i męczeństwa

Pan dyrektor Roman Marciniak podkreślił, że uczestnictwo polskiej młodzieży wraz z żyjącymi więźniami podczas uroczystości rocznicowych wyzwolenia obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, jest zawsze  mocnym akcentem i jednoznacznym przekazem, że historia o tych straszliwych wydarzeniach jest wciąż żywa i  podtrzymywana przez kolejne pokolenia. Temu też poświęcone było  spotkanie z panem ambasadorem Andreasem Stadlerem, połączone z projekcją  filmu  o obozie koncentracyjnym –GUSEN.  Autor – pan Marek Zając dotarł do unikalnych archiwaliów, pokazujących min.  wyliczenia  ekonomiczne  nazistów odnośnie wykorzystania pracy więźnia, przy założonym czasokresie  jego życia w obozie. Obraz dopełniony wspomnieniami byłych więźniów–świadków dokonanej na polskim narodzie eksterminacji, wywarł duże poruszenie na ambasadorze Austrii. W podziękowaniu przesłanym do pana dyrektora Romana Marciniaka napisał min „(…. )Byłem niezmiernie poruszony przedstawioną tematyką. Na słowa uznania zasługuje również forma w jakiej ten obraz został przygotowany. Ze swej strony dołożę starań, by ten jakże interesujący dokument znalazł szersze grono odbiorców w Austrii.” Ambasador pogratulował inicjatywy i zaangażowania jakie na rzecz podtrzymania pamięci historycznej podejmuje szkoła, Klub Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Mauthausen – Gusen  i  dzielnica Ochota. Wyraził również  nadzieję na dalsza  współpracę na tym polu. Obecni na pokazie pozostali goście, poruszeni obejrzanym obrazem,   podkreślali w swoich przemówieniach również znaczenie pokoju, współpracy i potrzeby dalszych  działań w utrzymaniu pamięci o zbrodniach, jakich hitlerowskie Niemcy dokonały w obozach koncentracyjnych Mauthausen-Gusen na więzionych tam Polakach.

Skip to content