Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

  • TECHNIKUM NR 24,
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

DZIEŃ OTWARTY – 18 KWIETNIA 2024
Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 30.05.23 r.

30.05.br. odbyły się zajęcia profilaktyczne z udziałem ratownika medycznego – pani Angeliki Szczygielskiej.  W warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej udział wzięli uczniowie z  klas:  II BI, II DGP, IIEGP, IIIAI, IIIBI i IIICI. W czasie zajęć omówione zostały zagadnienia z: bezpieczeństwa poszkodowanego i ratującego, resuscytacji krążeniowo – oddechowej, wezwania karetki pogotowia, układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Ponadto pani ratownik omówiła metody postępowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia takie jak: omdlenia, padaczka, oparzenia, zranienia, hipoglikemia w przebiegu cukrzycy. Po krótkim wykładzie uczniowie przystąpili do przećwiczenia RKO na fantomach.
Celem zajęć oprócz dostarczenia młodzieży praktycznej wiedzy jak należy zachować się w sytuacji gdy jesteśmy świadkiem zagrożenia życia lub zdrowia, to przede wszystkim miały uwrażliwić na potrzebę reagowania, bo  od naszego  zachowania w danej sytuacji zależy życie drugiego człowieka.
DZIĘKUJEMY ! To była dla nas wszystkich bardzo cenna lekcja.
pielęgniarka szkolna- Karolina Sosnowska

Skip to content