Zajęcia w dniu 10.03.2023 r.

W piątek 10.03.2023 r. lekcje odbywają się według planu B – lekcje skrócone od rana.