Zajęcia w dniu 30.03.2023 r.

W piątek 30.03.2023 r. lekcje odbywają się według planu C – lekcje skrócone.