Zajęcia w dniu 01.06.2023r.

W poniedziałek 01.06.2023 r. lekcje  według planu C – lekcje skrócone