Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

  • TECHNIKUM NR 24,
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

DZIEŃ OTWARTY – 18 KWIETNIA 2024
Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

maj 2023

Zajęcia profilaktyczne z udziałem uczniów klas pierwszych 24.04.2023 r.

W ramach realizacji zadań profilaktyki o przeciwdziałaniu przemocy i zachowań niepożądanych wśród młodzieży, w środę 24.05.br. uczniowie wszystkich klas pierwszych  wzięli udział w prelekcji z udziałem sierżanta sztabowego Komendy Rejonowej Warszawa 3- panem Jakubem Pacyniakiem. Tematyka spotkania dotyczyła wielu aspektów dotyczących m.in. odpowiedzialność prawnej nieletnich, bezpieczeństwa: w sieci, w przestrzeni publicznej, w szkole, w miejscu

Warsztaty samorządowe dla uczniów klas pierwszych „Nastolatek w samorządzie”

16 maja br. kolejne roczniki uczniów klas pierwszych naszego technikum wzięło udział w warsztacie „Nastolatek w Samorządzie”. Organizowany od 2002 r. przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy projekt, jest skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Warsztaty pomagają uczniom zrozumieć jak skonstruowany jest samorząd terytorialny i czym jest społeczeństwo obywatelskie. Przybliżają działanie Urzędu Miasta, pomagają odnaleźć się w jego strukturze, zmniejszając dystans

Zapal znicz na polskiej mogile

Miło nam poinformować, że przygotowana przez ucznia klasy 4 AI –Mikołaja Liszewskiego prezentacja do międzynarodowego i międzyszkolnego projektu ”Zapal znicz na polskiej mogile”, została doceniona przez dyrektor Szkoły Polskiej im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii -panią  Monikę Pruską. Szkoła pod patronatem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie realizowała jesienią ub.r. wśród placówek oświaty polskiej poza granicami RP – projekt,

Dary na schronisko “Na Paluchu”

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom – przekazaliśmy wszystkie dary schronisku “Na Paluchu”.

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 klas IV w Zespole Szkół nr 26 28.04.2023 r.

W piątek 28 kwietnia uroczyście pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów klas 4AT, 4BT, 4CT, 4EG i 4FG .Po czterech latach pełnych wyzwań i zmagań z nauką zdalną, wreszcie mogli odebrać z rąk swoich wychowawców  upragnione świadectwa ukończenia szkoły średniej. Najlepsi, którzy uzyskali średnią powyżej 4,76 – otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody książkowe. Wyróżnieni za wzorową postawę i zaangażowanie na rzecz pracy szkoły i środowiska lokalnego

Skip to content