Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

  • TECHNIKUM NR 24,
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

Spotkania z doradcą zawodowym na terenie szkoły.

Zapraszamy Uczniów i Uczennice na spotkanie indywidualne/ konsultacje z doradcą zawodowym, które pozwolą:
» poznać własne zasoby osobowo – zawodowe (umiejętności, zainteresowania, zdolności, wartości )» poznać możliwości kształcenia formalnego, pozaformalnego, nieformalnego i wybrać odpowiednią szkołę
» poznać współczesny, zmieniający się rynek pracy i zapotrzebowanie na zawody, odnaleźć się na zmieniającym rynku pracy
» planować, określać cele, budować pewność siebie, poprawiać wyniki szkolne
» zaplanować własną ścieżkę edukacyjną i zawodową

Spotkania będą odbywać się w każdy piątek (począwszy od 11.06.2021 r.) od godz. 10.00 – 12:30 w Sali 2 B (parter).
Więcej informacji udzieli pedagog szkoły Piotr Nurowski pokój 321 tel. 22 822 20 31 wew. 43

Zapraszają :
Bożena Fronczek
Doradca zawodowy PPP9
i
Piotr Nurowski
pedagog szkoły

Skip to content