Zespół Szkół Nr 26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

  • TECHNIKUM NR 24,
  • SZKOŁA POLICEALNA NR 17

Komunikaty i ogłoszenia

Zespół Szkół nr 26 informuje, że boisko szkolne jest dostępne dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-20:00

Spotkanie Klubu Byłych Więźniów Politycznych KL Mauthausen – Gusen z ministrem UdSKiOR panem Janem Józefem Kacprzykiem 22.06.2023 r

22.06 br. w Zespole Szkół  nr 26 w izbie pamięci Klubu Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Mauthausen – Gusen odbyło się  spotkanie środowiska Klubu i zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczył szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych -p. Jan Józef Kasprzyk, zastępca Burmistrza Ochota-p. Sławomir Umiński, przewodniczący Rady dzielnica Ochota – p. Krzysztof Wojciechowski,  dyrekcja ZS nr 26:  dyrektor –p. Roman Marciniak, wice –dyrektor Monika Brejnak, wice-dyrektor p. Małgorzata Maciejko i opiekun izby p. Halina Grabowska. Przybyli również -Prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych p. Stanisław Zalewski, przedstawicielka WSZ Ochota p. Katarzyna Kustra oraz członkowie środowiska kombatanckiego z  Białegostoku. Na spotkaniu omawiano  sprawy związane tak z wydarzeniami bieżącymi tj. obchodami 78 rocznicy wyzwolenia obozów koncentracyjnych Mauthausen –Gusen, jak i działania zaplanowane na najbliższe miesiące. Relacje z udziału polskiej delegacji w Austrii, przedstawił zebranym Prezes Klubu p. Jacek Tarasiewicz, jednocześnie dziękując panu ministrowi  Kacprzykowi za wsparcie udzielone ze strony ministerstwa w organizacji wyjazdu. W dalszej części spotkania poruszone zostały kwestie utrzymywania w pamięci kolejnych pokoleń historii KL Mauthausen – Gusen  i wznowienie wieloletniej ( przerwanej okresem pandemii) tradycji wyjazdów do Austrii uczniów ZS nr 26. Pan dyrektor Roman Marciniak podkreślił, że  wyjazdy w których na przestrzeni kilkunastu lat uczestniczyło wielu naszych uczniów stanowiło mocny akcent w edukacji historycznej i kształcenia postaw patriotyzmu wśród młodzieży szkolnej. Pan dyrektor wyraził też nadzieję na dalszą kontynuację  programu. W odpowiedzi  minister Kacprzyk stwierdził, że taka forma edukacji jest jak najbardziej spójna z programem historycznego kształcenia promowanego przez ministerstwo. Dodatkowo wsparcie w organizacji wyjazdu młodzieży na przyszłoroczne uroczystości w Austrii wyrazili również obecni na spotkaniu przedstawiciele władz dzielnicy Ochota.
Na koniec spotkania przedstawiciele Klubu wręczyli na znak szacunku za współpracę panu ministrowi- piękna imienną  plakietę.

Skip to content